Prediktivní analytika

Služby

Prediktivní analytika

Předpovídejte chování klientů, zvyšte efektivitu procesů, optimalizujte údržbu

Prediktivní analytika využívá statistické techniky jako prediktivní modelování, strojového učení či vytěžování dat pro předpovědi budoucích a neznámých událostí.

Prediktivní analytika dokáže předpovědět, kdo z vašich klientů odejde nebo nakoupí určitý produkt. Prediktivní modely předpoví, kteří zákazníci přestanou splácet nebo kolik peněz jim můžete bezpečně půjčit. CLV modely změří potenciál výnosu klientů až na 5 let dopředu. Segmentací vám umožníme lépe poznat klienty a pomůžeme k jejich efektivnější obsluze. Analytika umí odhalit efektivní náborové metody a klíčové faktory odchodovosti zaměstnanců. Dokáže také předpovídat poruchy strojů a zařízení, optimalizovat údržbu a odhalit příčiny vzniku zmetků ve výrobě. Analytika říká, jaká bude poptávka po určitém druhu zboží, kolik se spotřebuje elektřiny nebo jestli bylo správné zavést v bance nový typ běžného účtu.

Víte o tom, že prediktivní analytika spojuje data a pokročilé kvantitativní analýzy, aby na základě faktů podpořila business při rozhodování? Dříve se jí říkalo statistika, data mining, operations research, prediktivní modelování, později machine learning. Dnes tedy nejčastěji data science.

Související články