Prediktivní analytika

Služby

Prediktivní analytika

Předpovídejte chování klientů, zvyšte efektivitu procesů, optimalizujte údržbu

Prediktivní analytika využívá statistické techniky jako prediktivní modelování, strojového učení či vytěžování dat pro předpovědi budoucích a neznámých událostí.

Prediktivní analytika dokáže předpovědět, kdo z vašich klientů odejde nebo nakoupí určitý produkt. Prediktivní modely předpoví, kteří zákazníci přestanou splácet nebo kolik peněz jim můžete bezpečně půjčit. CLV modely změří potenciál výnosu klientů až na 5 let dopředu. Segmentací vám umožníme lépe poznat klienty a pomůžeme k jejich efektivnější obsluze. Analytika umí odhalit efektivní náborové metody a klíčové faktory odchodovosti zaměstnanců. Dokáže také předpovídat poruchy strojů a zařízení, optimalizovat údržbu a odhalit příčiny vzniku zmetků ve výrobě. Analytika říká, jaká bude poptávka po určitém druhu zboží, kolik se spotřebuje elektřiny nebo jestli bylo správné zavést v bance nový typ běžného účtu.

Víte o tom, že prediktivní analytika spojuje data a pokročilé kvantitativní analýzy, aby na základě faktů podpořila business při rozhodování? Dříve se jí říkalo statistika, data mining, operations research, prediktivní modelování, později machine learning. Dnes tedy nejčastěji data science.