B2B analytika

Služby

B2B analytika

B2B analytika je datově řízené rozhodování a koncept data science v prostředí firemních zákazníků. Řeší konsolidaci a vizualizaci dat, výnosovou segmentaci, prediktivní modely, modely kreditního rizika apod.

Tradičně se statistické modelování a zákaznická analytika spojovaly především se světem B2C, kde je dostatek dat a zákon velkých čísel může dobře pracovat. Už dávno ale neplatí, že ve světě B2B je zákazníků a dat málo. Datově řízené rozhodování a koncept data science čím dál více proniká do B2B a koncepty osvědčené v oblasti retailu fungují velmi dobře i na firmy. Deloitte v poslední době zaznamenal zvýšenou poptávku po analytických řešeních pro B2B a přináší vlastní řešení.

Přístup

Naše B2B analytické projekty obvykle začínají diskusí nad různými analytickými úlohami, které se nabízejí s cílem vybrat několik málo, co mají zdravý business case. Konsolidace dat a jejich vizualizace, základní výnosová segmentace portfolia, vytěžení nestrukturovaných textů ze smluvní dokumentace, modely propensity to buy (PtB), customer wallet modely, credit limit optimization (CLO), modely kreditního rizika (PD modely) – to jsou příklady nejčastějších úloh. S vybranými úlohami se postupuje do další fáze, ve které probíhá scoping. Ve scopingu se odhaduje pracnost, plánují se zdroje, vstupy a výstupy. Poté už je na řadě klasický projektový management. Probíhá zdlouhavá, ale velmi důležitá fáze přípravy, konsolidace a čištění dat. Na čistá data se potom aplikují algoritmy strojového učení a vznikají prediktivní modely. Tyto modely se vyhodnocují z pohledu výkonu a z pohledu business logiky. S ohledem na dosaženou výkonnost se aktualizuje business case. Po akceptaci businessem výsledné modely implementujeme do produkce, zapojujeme do procesu a budujeme reporting. Po celou dobu projektu předáváme naše znalosti internímu týmu klienta, více viz Budování schopností v oblasti data science. V produkční fázi děláme tzv. „baby sitting“, kdy sledujeme, jak proces probíhá, vychytáváme případné chyby a zpřesňujeme business case na základě skutečných výsledků. Když všechno běží hladce a už není co vylepšovat, předáváme celé řešení klientovi.

6krát vyšší úspěšnost prodeje a 50krát nižší odchodovost v segmentu SUPERACTIVE oproti segmentu NON-ACTIVE. Behaviorální segmentace pro SME portfolio velké banky ve střední Evropě.

Kontakt

Tomáš Pračka

Tomáš Pračka

Manažer

Tomáš je manažerem v oddělení Advanced Analytics. Specializuje se na datovou analytiku, interpretaci a vizualizaci dat, použití analytických výstupů pro manažerské rozhodování a strategie. Má mnohalet... více