Řešení

Aktuárské modelování

Vhodný aktuárský model umožňuje získat kvalitní informace o portfoliu a trhu jako celku, na základě kterých potom vedení pojišťovny může činit kvalifikovaná rozhodnutí a stanovovat její strategii. Model musí být v souladu s produktovým portfoliem pojišťovny, specifiky jejích zákazníků a s dostupnými technologiemi a je vhodné ho v těchto směrech průběžně rozvíjet.

Kvalitní aktuárský model pomáhá vedení pojišťovny orientovat se v portfoliu a predikovat dopad případných rozhodnutí nebo změn chování. Je tedy klíčový pro řadu činností pojišťovny, zahrnující přinejmenším:

 • stanovování cen pojištění
 • segmentaci portfolia a zacílení na správné klienty
 • měření profitability a identifikaci jejích driverů
 • reportování podle Solvency II, stanovení kapitálu a jeho optimalizaci
 • správu a optimalizaci aktiv
 • rezervování dle lokálních zákonů
 • řízení finančního výsledku 
 • reportování podle IFRS 17

Referenční klienti:
 • Vienna Insurance Group
 • Kooperativa pojišťovna
 • Pojišťovna České spořitelny
 • Generali Česká pojišťovna
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost

Proč spolupracovat s Deloitte v oblasti aktuárského modelování?

 • Pomůžeme vám nejen se samotnou tvorbou modelů, ale i s přípravou dat, analýzou portfolia, odvozením předpokladů, začleněním modelu do vašich procesů nebo vizualizací výsledků.
 • Doporučíme a vyvineme vhodný model reflektující vaše potřeby: poskytující relevantní informace, nicméně s vyváženou mírou komplexity a nákladnosti modelu 
 • Vylepšíme váš stávající model a umožníme Vám rozšířit množství informací, které jsou k dispozici pro rozhodování, nebo zlepšit jejich kvalitu
 • Do jednoho modelu zahrneme všechny produkty a umožníme variabilitu výstupů. Zajistíme tak snadnou údržbu modelu a snížení budoucích nákladů
 • Pracujeme se software dle výběru klienta – například Prophet, MoSes, RiskAgility, ReMetrica, CROS, R, Excel a další

image

Kontaktujte nás

Tomáš Strašák

Tomáš Strašák

Ředitel

Tomáš je ředitelem v oddělení Actuarial & Insurance Solutions zodpovědným za oblast pojistné matematiky. Má 15 let zkušeností s vedením poradenských projektů pro pojišťovny a penzijní fondy ve střední... více

Tomáš Petr

Tomáš Petr

Senior manažer

Tomáš od roku 2006 pracuje v oddělení Actuarial & Insurance Solutions pro klienty v oblastech životního a neživotního pojištění a penzijních systémů ve střední a západní Evropě. Věnuje se vývoji a apl... více

Martin Schenk

Martin Schenk

Senior manažer

Martin má více než desetileté zkušenosti s poradenstvím klientům ve střední a východní Evropě, a to především s vývojem aktuárských cash-flow modelů v různých typech software (Prophet, MoSes,…). Tyto ... více