CEE Insurtech & Insurance Technology Study

Analýza

Insurtech v regionu CEE 2023

Více než 85 procent pojišťoven z regionu střední a východní Evropy je názoru, že spolupráce s insurtech může podpořit jejich technologický rozvoj

Přestože pojišťovny mají tendenci být při zahajování inovačních projektů se zapojením insurtech firem obezřetné, naprostá většina z nich považuje dosavadní spolupráci za úspěšnou.

“Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends” je studie společnosti Deloitte, která shrnuje výsledky průzkumu provedeného mezi pojišťovnami a insurtech společnostmi působícími v regionu střední Evropy. Jejím cílem bylo ověřit kvalitu spolupráce mezi oběma skupinami, definovat klíčové výzvy bránící jejímu dalšímu rozvoji a specifikovat oblasti, které obě strany považují za nejslibnější do budoucna. 

Témata diskutovaná ve studii:

  • Stávající spolupráce mezi pojišťovnami a insurtechs: podle průzkumu až 70 % pojišťoven v regionu střední Evropy v poslední době zahájilo spolupráci s insurtech společnostmi. Navíc 74 % pojišťoven je s touto spoluprací spokojeno.
  • Modely spolupráce a investice do inovací: průzkum analyzoval atraktivitu různých modelů spolupráce mezi pojišťovnami a insurtech společnostmi. V současné době představuje nejpopulárnější formu spolupráce nákup technologických licencí. Analýza zahrnovala i investice pojišťoven do inovačních projektů, jejichž hodnota v posledních letech roste. 
  • Hlavní výzvy týkající se budoucnosti: podle insurtech společností (61 %) představuje největší výzvu ve spolupráci s pojišťovnami nedostatek finančních prostředků určených na inovace. Mezi klíčové výzvy, jak je vnímají pojišťovny, patří restriktivní regulace (57 %) a potřeba přizpůsobit nabízená řešení stávající IT infrastruktuře (57 %). 
  • Oblasti inovací, na které se pojišťovny ze střední Evropy nejvíce zaměřují: jsou risk assessment, pojistné sazby, personalizace pojistných produktů, automatizace interních procesů – toto jsou témata, která pojišťovny označují za klíčové oblasti pro spolupráci s insurtechs v nadcházejících letech.
  • Regionální specifika spolupráce mezi pojišťovnami a insurtechs: ačkoli na všech trzích regionu se objevuje řada relativně jednoduchých inovací (např. automatizace), v případě komplexnějších řešení již lze pozorovat rozdíly v prioritách. 
Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends.

Studie

Výhodné partnerství. Středoevropské pojišťovny a insurtechs: výzvy, příležitosti a trendy.

Více než 85 % pojišťoven z regionu střední a východní Evropy je názoru, že spolupráce s insurtech může podpořit jejich technologický rozvoj.

Přestože pojišťovny mají tendenci být obezřetné při zahajování inovačních projektů se zapojením insurtech firem, naprostá většina z nich považuje dosavadní spolupráci za úspěšnou.

Stáhnout studii (PDF)
Považujete tyto informace za užitečné?