Farmaceutický průmysl a zdravotnictví

Revoluce ve výzkumu a vývoji, objevy nových léků, změny trhů a zdrojů, biotechnologie, vznik specializovaných a generických sektorů, vyvíjející se regulatorní prostředí a dodržování norem a nařízení – všechny tyto faktory vytvářejí pro společnosti příležitosti i výzvy.