Udržitelnost a ESG

Reakce na výzvy moderního světa

Udržitelný rozvoj představuje komplexní přístup k řízení podniků. Zaměřuje se na vytváření a maximalizaci dlouhodobé hodnoty v ekonomické a sociální oblasti, i životního prostředí. Odpovídá na výzvy moderního světa, kterým musí čelit organizace veřejného i soukromého sektoru.