Služby

Nefinanční reporting a audit

Členské firmy Deloitte určují trendy ve výkaznictví nefinančních dat v 17 zemích střední Evropy. Našim klientům jsme pomohli v řešení otázek udržitelnosti v rámci téměř 50 poradenských projektů v oblasti nefinančního a integrovaného výkaznictví, přičemž 90 % naší práce se soustředilo na roli a vliv generálních ředitelů a nejužšího vedení firem na tuto oblast.

Rovněž jsme vyvinuli vlastní metodiku, která nám umožňuje měřit a zobrazovat dopad podniků na okolí a úzce spolupracujeme s Mezinárodní radou pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council - IIRC).

Naše služby v rámci nefinančního výkaznictví také zahrnují nástroje pro měření výkonnosti, materiální matice, a rámce měření dopadu na životním prostředí podle indexu GRI a SDG Global Compact OSN.

Kontakt

Lenka Neuvirtová

Lenka Neuvirtová

Ředitelka

Lenka Neuvirtová je ředitelkou v oddělení auditu společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým zaměřený na auditní poradenství a současně je leaderem pro poradenské služby v oblast udržitelného r... více