Ľudia

Tomáš Regináč

senior manažér | audit a uisťovacie služby

Tomáš Regináč

Tomáš Regináč je senior manažér na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. V súčasnosti sa pripravuje na získanie certifikátu Asociácie autorizovaných účtovných znalcov (ACCA). Od roku 2016 je členom Slovenskej komory audítorov (asistent audítora). Je členom ESG platformy Deloitte so zameraním na uisťovacie služby v tejto oblasti.

Počas svojej kariéry v Deloitte získal skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb spoločnostiam pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach, ako je energetika, výroba, služby, spotrebiteľský sektor a IT. Zúčastnil sa na rôznych auditoch spoločností reportujúcich podľa IFRS vrátane skupinových auditov, kde pôsobil v pozícii skupinového audítora. Medzi jeho hlavných klientov patria energetické spoločnosti a subjekty verejného sektora.

Tomáš Regináč