Oceňování a finanční modelování

Služby

Oceňování a finanční modelování

Ocenění je složitá a často problematická záležitost. Vyžaduje důkladnou znalost ekonomických a odvětvových trendů, fungování předmětné společnosti a jejích konkurentů. Je nutné též zvážit i další finanční i nefinanční informace, jakými jsou např. právní a regulatorní prostředí. Kvalitní oceňovací služby v sobě spojují analýzu, zkušenost a odborný úsudek.

Kdo jsme a co děláme

Náš oceňovací tým je složen z kvalifikovaných odborníků s akreditací ASA (Accredited Senior Appraiser), certifikovaných finančních analytiků (Chartered Financial Analyst), členů Asociace certifikovaných účetních (ACCA), pracovníků s titulem MBA a PhD a ekonomů působících v různých oblastech. Český oceňovací tým je součástí středoevropské a celosvětové sítě oceňovacích služeb v rámci Deloitte. Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků a hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních i sporných situacích. 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Jan Marek

Jan Marek

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde vede tým oceňování, modelování a economics v regionu střední Evropy. V Deloitte působí od roku 2000 a specializuje se n... více