Služby

Podpora v soudních sporech

Poskytujeme finančně-ekonomické služby v oblasti sporů (tzv. litigation support). Disponujeme odbornou kapacitou a zkušeností pro podporu klientů ve finančních sporech u českých soudů a rozhodčích soudů na české i mezinárodní úrovni. Naši experti běžně připravují znalecké posudky, expertní zprávy a vypovídají u českých soudů i mezinárodních arbitrážních tribunálů. Působíme jako znalecká kancelář.

 

Typicky se zabýváme řešením následujících situací:

 • Vytěsnění menšinových akcionářů
 • Ušlý zisk
 • Úpadek a hrozící úpadek společnosti
 • Spory se správcem daně
 • Regulatorní problematika jako např. přiměřený zisk, stlačování marží atp.

 

Poskytujeme zejména následující služby:

 • Ocenění podniků a veškerých typů aktiv i závazků
 • Finanční modelování• Kalkulace v oblasti insolvencí a restrukturalizace
 • Kalkulace pro regulatorní účely (míra přiměřeného zisku, hodnota aktiv)
 • Ekonomická analýza
 • Argumentační podpora na základě číselné a teoretické analýzy
 • Ověření tvrzení a kalkulací protistrany
 • Služby pro soudní výslechy a znalecké konfrontace (příprava otázek, provedení výslechu)
 • Ověření postupů konkrétních znalců na základě databáze znaleckých posudků• Ověření argumentů stran sporů na základě databáze soudních usnesení
 • Revize existujícího ocenění (ověření oceňovací metodiky, matematické správnosti a faktických předpokladů)

 

Jádrem našich služeb je silný tým oceňování a finančního modelování. Členové týmu pravidelně přednáší na univerzitách a konferencích, píší články do odborných periodik, provádí finanční výzkum a mají doktorské tituly a profesní kvalifikace jako CFA, ASA či CFM. Členové týmu se sporovým projektům věnují na denní bázi.

Naše postupy reflektují nejaktuálnější oceňovací a prezentační trendy ve sporové agendě. Zaměřujeme se mimo jiné na srozumitelnost a transparentnost (věrohodnost) výpočtů a oceňovacích zpráv či na datovou analýzu veřejně dostupných zdrojů. Mezi unikátní nástroje týmu Deloitte patří databáze znaleckých posudků a soudních usnesení.

Kontaktujte nás

Roman Lux

Roman Lux

Partner

Roman je partnerem v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte v České republice, kde vede tým oceňování a finančního modelování a zastřešuje služby finančního poradenství pro finanční s... více

Radovan Fišer

Radovan Fišer

Assistant Director

Radovan je Assistant Director v týmu Valuace & Finanční modelování v Praze. Má více než 8 let zkušeností s podporou při soudních sporech, s oceňováním podniků a s finančním modelováním.... více