Služby

Oceňování společností a startupů

Znalecký ústav Deloitte má rozsáhlé zkušenosti s oceňováním obchodních společností, závodů či jejich částí v nejrůznějších komerčních situacích. Ocenění vyžaduje důkladnou znalost ekonomických a odvětvových trendů, fungování předmětné společnosti a jejích konkurentů. Je též nutné zvážit i další finanční i nefinanční informace, jakými jsou např. právní  a regulatorní prostředí. Kvalitní oceňovací služby v sobě spojují analýzu, zkušenost a odborný úsudek. Specifickou oblastí je oceňování startupů, kde zásadní roli hraje posouzení možných scénářů budoucího vývoje.

Náš prakticky orientovaný přístup se opírá o znalosti a zkušenosti získávané každoročně při realizaci řady významných zakázek v České republice i v zahraničí a vyznačuje se odbornou precizností a důkladností. Kromě čistě oceňovacích služeb také úzce spolupracujeme s našimi specialisty na jednotlivá odvětví či odbornou problematiku v rámci čtyř základních oblastí našich služeb – audit, daně, manažerské poradenství a finanční poradenství – a díky tomu poskytujeme integrovaná řešení přesně dle potřeb našich klientů.

Kontaktujte nás

Roman Lux

Roman Lux

Partner

Roman je partnerem v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte v České republice, kde vede tým oceňování a finančního modelování a zastřešuje služby finančního poradenství pro finanční s... více

Petr Čihák

Petr Čihák

Director

Petr Čihák je ředitel oddělení oceňování v rámci finančního poradenství. V rámci své více než 10 leté praxe v Deloitte pracoval na projektech v oblasti energetiky, utilities, strojírenství nebo finanč... více

Matúš Varga

Matúš Varga

Assistant Director

Matúš je součástí oddělení oceňování a finančního modelování. Jeho pětileté zkušenosti zahrnují především oceňování podniků, oceňování start-up společností, analýza převodních cen a oceňování fixních ... více