Transformace organizace

Služby

Transformace organizace

Digitální a nově vznikající technologie, měnící se tržní podmínky i regulatorní tlak jsou nejčastější vnější síly, které obvykle uvádějí transformaci společností do pohybu. Interními podněty, jež transformaci často nastartují, bývají nové vedení společnosti a prorůstové či konsolidační strategie (včetně fúzí a akvizic). Ať už je ale podnětem cokoli, výzvy jsou v zásadě tytéž: jak sladit organizační strukturu, talent, leadership a kulturu vaší organizace s obchodní strategií tak, aby bylo možné vizi transformace realizovat a v průběhu času ji udržet. V oblasti transformace organizace kombinuje náš tým rozsáhlé zkušenosti s praktickou obchodní prozíravostí. Naše řešení pro oblasti organizace a lidských zdrojů zahrnují řadu nástrojů a prostředků podložených analytikou, které umožňují provést udržitelnou změnu.

Organizační designMaximalizujte potenciál svých lidí správným nastavením organizace

Spolupracujeme s vedoucími pracovníky na převedení obchodní strategie do optimální struktury s jasnými rolemi a odpovědnostmi. Pomáháme navrhovat optimální rozvržení odpovědností, včetně popisů pracovních pozic mezi jednotlivými týmy a jejich nejlépe vyhovující strukturu a velikost. Pomocí „snímků pracovní pozice“ odhalíme neefektivní činnosti a doporučíme odpovídající opatření k jejich úpravě. Pomáháme definovat měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti podniku (tzv. KPI).

Řízení strategických změn a komunikaceZajistěte hladký průběh adopce nové technologie či celkové strategické transformace organizace

Každá změna v organizaci vyžaduje odpovídající vysvětlení a správnou míru informovanosti zaměstnanců. Na počátku definujeme společně s leadery plánované výsledky transformace a jejich organizační a behaviorální dopad. To mimo jiné zahrnuje stanovení nových způsobů práce, definice požadavků na pracovní dovednosti, potřeby školení a celkový plán komunikace. <

Čtěte více:

Kulturní změnaBudujte silnou kulturu organizace

Pomáháme organizacím definovat a adaptovat novou organizační kulturu. To zahrnuje vyhodnocení stávající kultury či motivace (CulturePath a EngagePath), strategické workshopy, identifikaci cílené behaviorální změny pro kritické události organizace a doporučení řešení.

Kontaktujte nás

Andrea Černá

Andrea Černá

Manažerka

Andrea má zkušenosti s velkými globálními i lokálními HR projekty. Ve své praxi se věnuje zejména oblasti řízení změny a komunikaci, ale také optimalizaci HR procesů. Zkušenosti má též s implementací ... více

Zuzana Kostiviarová

Zuzana Kostiviarová

Senior manažérka

Zuzana Kostiviarová vedie poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Svojim klientom pomáha aplikovať do praxe HR trendy a osvedčené postupy a pripraviť sa na b... více