Článek

Autonomní dopravní prostředky a pojišťovnictví

Pojistitelé čelí otázce, “kdy” a “jak” se budou muset zabývat samořízenými automobily

S rostoucím zájmem spotřebitelů o sdílené jízdy a autonomní vozidla nevyhnutelně dojde i ke změně strategií pojišťovacích společností zaměřených na pojištění vozidel. Jaké kroky tyto změny vyvolají? Nejen tím se zabývá nová Deloitte zpráva Autonomní dopravní prostředky a pojišťovnictví.

Automobily plné senzorů, které mají snížit nehodovost až o 90 %, a trend sdílených jízd ukazují, že v budoucnu bude klesat počet majitelů vozů. Odvětví zaměřené na pojištění vozidel tak bude čelit výzvě, jak vynahradit sazby pojistného, které budou zřejmě nevyhnutelně klesat, a možná i ztráty plynoucí ze značného snížení objemu obchodu.

Změny pravděpodobně vyvolají u pojišťovacích společností tyto následující kroky:

  • Uvědomění si, že míra změn se může lišit dle jednotlivých geografických regionů
  • Rozvoj technických kapacit v oblasti pojištění
  • Příprava postupné změny nákladové struktury
  • Hledání správného směru i navzdory nedostatečným nebo neuceleným informacím a využití nově se objevujících zdrojů
  • Zavedení pokročilých analytických postupů
  • Plánování změn produktů a oblasti podnikání (včetně nabídky pojištění vozidel bez řidiče)
  • Nové proškolení těch, kteří schvalují náhradu škody (musejí umět interpretovat spletitosti sdíleného řízení)
  • Rozpoznání a uvědomění si hrozby, kterou představuje konkurence

Pojistitelé budou muset vyvíjet transformační strategie, které pro zákazníky zůstanou relevantní a zároveň budou v nově se objevujícím prostředí ziskové. Je pravděpodobné, že budou nuceni výrazně změnit svoji produktovou nabídku a obchodní, pojišťovací i oceňovací modely.

Zajímá vás více informací? Stáhněte si celou zprávu (PDF).

Byl pro Vás tento článek přínosný?