Článek

Dovednost využívání analytiky

Průzkum zralosti analytiky uplatňované při interním auditu ve finančních službách

Během spolupráce s organizacemi, jejichž činnost je založena na datech a které chápou hodnotu a potenciální příležitosti spojené s daty, jsme zaznamenali obrovský nárůst a zájem o využívání analytiky při interních auditech.

V důsledku tohoto zájmu jsme provedli průzkum věnovaný uplatňování analytiky při interním auditu v oblasti finančních služeb, jehož cílem je získat lepší přehled o zralosti analytických týmů, odlišnosti ve vizích a jednotlivých přístupech vedoucích k vytvoření analytických kompetencí a o hlavních zkušenostech získávaných během tohoto procesu. Průzkum jsme provedli v 19 velkých institucích poskytujících finanční služby, jejichž tržby přesahují nejméně 1 miliardu GBP. Těmto institucím jsme položili řadu otázek ohledně jejich strategie využívání analytiky v interním auditu a dále jejich provozního modelu z hlediska zaměstnanců, procesů, technologií a dat.

Studie se věnuje vyspělosti analytiky při interních auditech ve společnostech poskytujících finanční služby a zkoumá řadu klíčových témat, která byla v průběhu analýzy identifikována.

Považujete tyto informace za užitečné?