Služby

Zpracování velkých objemů dat

Vysoce specializované, moderní technologické poradenství v oblasti big data a umělé inteligence

Situace​

Organizace zavádějí nové modely a strategie, což vede k novému vymezení analytiky. Současná analytika a business intelligence samy o sobě již nejsou pro současnou transformaci podniků směrem ke kultuře založené na datech dostačující.​

Společnosti z nejrůznějších odvětví (telekomunikace, automobilový průmysl, finance, maloobchod, zdravotnictví, energetika) se snaží udržet si konkurenceschopnost zaváděním nových obchodních případů se zaměřením na zákazníka pomocí velkých objemů a různých typů dat z nově dostupných zdrojů.​

Řešení​

  • Zavést moderní infrastrukturu s různými nástroji a platformami využívajícími big data, např. PaaS​
  • Ucelená řešení vyžívající modely procesů, řízení, pobídek a analytické modely​
  • Navrhnout a vyvinout datové jezero v cloudu nebo on-premise​
  • Vývoj aplikaci pro transformaci dat a čištění dat​
  • Stream analytics a řešení založené na událostech využívající big data​

Výhody​

  • Platforma využívající big data cílí na nové obchodní případy a nabízí společnostem ucelený pohled na zákazníky.​
  • Platforma využívající big data poskytuje jednotný zdroj pravdy dat společnosti.​
  • Umělá inteligence v kombinaci s platformou využívající big data využívá prediktivní a preskriptivní analytiku, což umožňuje nové druhy případů zaměřených na generování výnosů a snižování nákladů.​

Kontaktujte nás

Romans Taranovs

Romans Taranovs

Ředitel

Romans Taranovs je vedoucí oddělení Analytics & Cognitive v litevské pobočce společnosti Deloitte. Zaměřuje se na nejnovější technologie ve sféře umělé inteligence (AI) a velkých dat, výzvy digitální ... více