Data-Driven Internal Audit

Řešení

Interní audit ve 21. století

Technologie je budoucnost. Ve snaze získat náskok na trhu a zajistit si konkurenční výhody využívají moderní společnosti stále více nových technologií. Aby mohl interní audit plnit i nadále svůj účel, musí s tímto vývojem držet krok.

Focus on strategic risks

Today’s economic environment requires dynamic planning and management with respect to the strategic risks to which your business is exposed.

28 % vedoucích interního auditu se domnívá, že nejužší vedení oceňuje přidanou hodnotu, kterou jejich oddělení přináší.

Efficiency equals lower costs

Successful implementation of modern technologies increases the overall efficiency of processes while reducing total operational costs.

58 % vedoucích interního auditu očekává, že se jejich počet v blízké budoucnosti sníží.

Koncept společnosti Deloitte

Ve společnosti Deloitte přeměňujeme tradiční funkce interního auditu tak, aby dosahovaly vyšší výkonnosti díky celé škále analytických služeb založených na nejnovějších technologiích, odborných znalostech a mnohaletých zkušenostech v této oblasti. V souladu se standardy IIA jsme vytvořili koncept založený na následujících oblastech:

1. Technologie

  • Data management
  • Vývoj modelů interního auditu založených na datech
  • Implementace našich pokročilých nástrojů datové a procesní analytiky, automatické testování kontrolních mechanismů a řízení v souladu s předpisy
  • Vizualizace auditních procesů a zpráv
  • Budování dovedností v oblasti data science v rámci vaší organizace

2. Procesy

  • Posouzení a návrh efektivního modelu řízení auditu
  • Návrh rizik, kontrolních mechanismů a procesních taxonomií
  • Integrace procesů interního auditu do řídicí struktury a jejich sladění se strategickými cíli organizace

3. Lidé

  • Outsourcing a co-sourcing expertů na interní audit, řízení rizik, datovou analytiku, informační technologie a bezpečnost
  • Profesionální podpora a odborná znalost osvědčených postupů pro transformaci

Hlavní výhody

Vyšší efektivita

Profesionální podpora a využívání osvědčených postupů vede k vyšší efektivitě firemní strategie.

Větší jistota

Testování založené na analytice snižuje pravděpodobnost lidské chyby a umožnuje vyšší přesnost hodnocení provozní výkonnosti.

Vyšší přidaná hodnota

Omezení rutinních, manuálních a časově náročných činností umožnuje proaktivnější přístup k řízení rizik.

Contact us

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více

Gabriela Tvrdíková

Gabriela Tvrdíková

Senior manažerka

Gabriela Tvrdíková má více než 12 let zkušeností s interním a forenzním auditem, due dilligence a s přezkumy provozu či dodržování právních předpisů u klientů z nejrůznějších odvětví. Paní Tvrdíková m... více