Služby

Insight-driven organizace

Jak dosáhnout úspěchů díky analytice a umělé inteligenci​

Situace​

Podniky si uvědomují, jaký potenciál se skrývá v datové analytice a umělé inteligenci. V posledních několika letech významně investovaly do analytických týmů a dovedností. Čím je však podnik vyzrálejší, tím je pro něj těžší se dál vyvíjet. Proto se vedení snaží najít na trhu vzory a osvědčené postupy, jak dosáhnout úspěchu díky analytice a umělé inteligenci.​

Typické výzvy: zahlcení ad-hoc úkoly, které nevedou k návratnosti investic; špatná kvalita dat ovlivňuje výsledky; technologické prostředí je stále komplexnější; nesoulad mezi analytikou a byznysem; nerealistická očekávání vedení a pomalé rozhodování.​

Řešení​

Insight-driven organizace vytváří kulturu založenou na pokládání správných otázek a buduje ekosystém datových, digitálních, kognitivních a inovativních dovedností, které podporují analytickou kulturu. Skutečná insight-driven organizace využívá data jako základ pro rozhodování na každé úrovni napříč celou organizací. Nezpracovaná data se mění na poznatky, které jsou zakotvené v procesech podniku a ve správný okamžik se správným způsobem dostávají na povrch. To znamená, že se stávají nedílnou součástí rozhodování – provozního i strategického. Deloitte společnostem pomáhá stát se insight-driven organizací na všech úrovních.​

Výhody​

  • Proměnit rostoucí objem dat v měřitelnou obchodní hodnotu​
  • Získat dlouhotrvající konkurenční výhodu ze stávajících datových aktiv​
  • Zlepšit rychlost a kvalitu rozhodnutí a zároveň snížit náklady na rozhodování​
  • Přesunout rozhodování na základě poznatků z úrovně vedení na úroveň všech zaměstnanců​
  • Využít sílu umělé inteligence k získání hmatatelných výhod ​

Kontaktujte nás

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte ve střední Evropě. Má na starosti AI & Data Strategii, Data Science a Machine Learning domény. Tervel pracuje v oblasti analytik... více