Služby

Process Mining

Analytický pohled na interní procesy a jejich pochopení a optimalizace.

Situace​

V současnosti se setkáváme se situací, kdy společnosti k jejich chodu využívají stále více různých interních procesů. Vedení společnosti tak čelí výzvě, kterou představuje interpretace toho, co jednotlivé procesy představují s cílem pochopení se v jejich podniku děje.

Díky pokročilé analytice dokážeme odhalit, prozkoumat a porozumět komplexním procesům. Dokážeme identifikovat, posoudit, a navrhnout řešení procesních problémů, s cílem zlepšení stanovených KPI.

Přejete si udělat jasnější představu o procesech ve svém podniku?

Řešení​

Technika zvaná Process Mining využívá pokročilou analytiku k vizualizaci a posouzení dat z jakéhokoli ERP nebo IT systému. Napomáhá snížení složitosti interních procesů díky:

  • komplexnímu  pohledu na procesy, jež odhaluje nové poznatky
  • prozkoumání a vyhodnocení procesních problémů na úrovni rolí a uživatelů
  • poskytnutí referenčních hodnot pro interní osvědčené postupy
  • stanovení datově podložených výsledků s cílem ulehčení rozhodování.

Toto řešení společnostem umožňuje identifikovat, analyzovat a řešit procesní problémy, nadbytečné procesy a rizika s cílem optimalizovat udržitelnost, snížit provozní náklady a zlepšit KPI.

Výhody​

  • Interaktivní dashboard všech procesů 
  • Datově podložený zdroj s výsledky plně založenými na faktech
  • Ucelené hodnocení procesů překračující hranice systémů
  • Interní srovnání v rámci celé společnosti na základě KPI srovnatelných procesů
  • Multidimenzionální detailní vyhledání základních příčin problémů a jejich analýza
  • Automatická kontrola souladu procesů

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více