Služby

SAP Analytics and Information Management

Váš partner pro digitální transformaci řízení výdajů a dodavatelského řetězce

Situace​

Každý vedoucí nákupu či dodavatelského řetězce Vám potvrdí, že efektivní řízení výdajů je pro ně každodenní výzvou. V dnešní době to z mnoha důvodů platí dvojnásob. Nová doba ale nepřináší jen hrozby. Nové technologie, jakými jsou například strojové učení nebo internet věcí, přinášejí nové a jednodušší řešení starých, ale i nových problémů. Jak ale vybrat to správné řešení?

Námi nabízené řešení Vám pomůže zvýšit efektivitu, dosáhnout úspor a podpořit růst společnosti díky modernizaci nákupních procesů a zlepšení funkčnosti dodavatelského řetězce.

Řešení​

SAP Ariba zjednodušuje procesy nákupu a dodavatelského řetězce. Obchodní partneři tak mohou snáze spolupracovat a činit rychlejší a informovanější rozhodnutí ohledně nákupu a prodeje. SAP Ariba umožňuje větším, ale i stále rostoucím společnostem disponovat potřebnými informacemi, zdroji a nástroji k tomu, aby se mohly s lepším přehledem, zacílením a flexibilitou pohybovat v globálním e-commerce – a to vše na jednom místě.

Pomocí SAP Ariba můžete směřovat výdaje k preferovaným dodavatelům a při každém kroku snižovat rizika, a to od výběru a kvalifikace dodavatelů až po segmentaci a řízení výkonnosti.

Výhody

  • Rychlejší a konzistentnější proces nákupu 
  • Správné produkty od správných dodavatelů ve správný okamžik 
  • Včasná a přesná obchodní rozhodnutí v souvislostech 
  • Ochrana před reputačními, finančními a provozními riziky, zajištění souladu s předpisy a udržitelnosti

Kontaktujte nás

Maria Veit

Maria Veit

Senior Manažer

Maria působí na pozici Digital Procurement Lead ve společnosti Deloitte. Díky svým desetiletým zkušenostem z oblasti nákupu pomáhá společnostem s jeho digitální transformací. Během posledních 5 let se... více