Supply Chain Risk Management System

Řešení

Systém řízení rizik v dodavatelském řetězci

Způsobem, jak zajistit, aby váš proces dodavatelského řetězce zůstal co nejhladší a nejodolnější, je datová analýza textů v reálném čase. Naše řešení poskytuje jedinečné poznatky, které vaší organizaci umožní včas předvídat nebezpečné situace nebo hodnotit a posuzovat vaše dodavatele, zákazníky a konkurenty.

Textová analytika

Používáme tisíce zdrojů textových dat v 11 jazycích, což nám umožňuje zbavit se plevele a najít relevantní položky, které by jinak mohly zapadnout. Díky široké škále dostupných zdrojů je možné textovou analytiku zavést do nejrůznějších odvětví a přizpůsobit vašim potřebám v různých kategoriích, např.:

 • geopolitická oblast (např. konflikty, otázky státních hranic, imigrace, úvěrový rating),
 • bezpečnost (např. terorismus, letecká a námořní doprava, nepokoje, únosy),
 • kybernetická bezpečnost (např. počítačové zločiny, útoky DDOS, zranitelnosti),
 • průmysl (např. havárie, kontaminace, selhání infrastruktury, úniky ropy),
 • příroda (např. zemětřesení, požáry, bouře, vlny veder, povodně),
 • korporátní oblast (např. podvody, korupce, střet zájmů, problematika dodržování předpisů),
 • zdraví (např. pandemie, ebola, zika, malárie, bezpečnost potravin, genové mutace).

Využitelnost

Naše analýza dokáže najít relevantní položky a klasifikovat věty, které tvoří, i význam, který nesou. Například zmínka o sledovaném tématu v čerstvé novinové zprávě tedy bude zachycena a analyzována – jaký je její kontext, zda je negativní, či pozitivní, jaké události se týká atd. Takový zdroj je neocenitelný při nákupu, řízení nebo monitorování dodavatelského řetězce.

Umožňuje například

 • výrazně zefektivnit předkvalifikační proces,
 • provést kontrolu bezpečnosti před založením nové objednávky,
 • získávat informace o situaci vašich dodavatelů v reálném čase,
 • výrazně zjednodušit udržování souladu s předpisy,
 • zmírňovat rizika spojená s akvizicemi a budovat odolnost.

Hodnocení rizik více než jednoho milionu společnosti v reálném čase

Mějte přehled o svých dodavatelích, zákaznících nebo konkurentech. Aktuální informace se zobrazují v situačním přehledu na dashboardu, díky němuž vám neunikne jediná událost. Všechny události a scénáře spojené s určitou společností si můžete zobrazit na časové ose, včetně jejich intenzity a typu, a také nastavovat filtry tak, abyste sledovali jen to, co váš podnik potřebuje.

Holistické hodnocení jediného tématu

Rovněž je možné se hloubkově zaměřit na jedinou společnost a mít přístup k souhrnným datům z různých zdrojů na jednom místě. Seznam událostí a doprovodných informací – např. datum, zdroj a jazyk i podrobné grafy a shrnutí, která datům dodávají kontext a flexibilitu.

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více