Služby

TPRM – Řízení rizik třetích stran

Předvídejte problémy s plněním závazků předtím, než k nim dojde

Situace​

V globální ekonomice jsou globální i rizika. Tato rizika mohou zahrnovat například problém u jednoho z dodavatelů, který ovlivňuje vaši výrobu, nebo například potíže v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti u jednoho z obchodních partnerů, které negativně dopadají na integritu vaší značky. Události, jako jsou tyto, mohou mít pro vaši společnost významné důsledky. Chápeme, že společnosti, které čelí současným tržním rizikům, mohou být vybaveny pouze tradičními postupy pro řízení rizik. A ačkoli bývají tyto postupy robustní, dobře otestované a známé, může jim scházet rychlost. Může trvat měsíce, než se rozsvítí výstražná kontrolka. V dnešním rychle se rozvíjejícím světě mohou být včasné informace pro vaše rozhodování klíčové.​

Řešení​

Vylepšete své stávající postupy pomocí screeningu a monitorování. Jsme schopni prověřit nové třetí strany, se kterými uvažujete o navázání spolupráce, a průběžně sledovat vaše stávající obchodní partnery.​

Používáme zhruba půl milionu prověřených portálů pro online zpravodajství a vyhledáváme nepříznivé články o globálně známých firmách i menších lokálních značkách. Abychom zajistili co největší rozsah vyhledávání, provádíme jej nezávisle na sobě ve dvanácti jazycích pomocí strojového učení a zpracování přirozeného jazyka.​

Abychom zajistili, že dostanete pouze ty informace, které potřebujete, využijeme tým zpravodajských odborníků, kteří pro vás připraví zprávy. Pracují s modely strojového učení, které jim umožňují zaměřit se pouze na relevantní zprávy a poskytnout vám tak kvalitu a rychlost, kterou potřebujete.​

Výhody

  • Sběr dat v téměř reálném čase – 1 milion článků za den​
  • Automatická identifikace hrozeb v textu článku​
  • Sloučení mnoha dokumentů do jedné události, což zkracuje čas potřebný pro zpravodajskou analýzu​
  • Zpětnovazební smyčka do modelu hrozeb, která umožňuje robustní rozhodování a neustálé zlepšování tím, že jsou klientovi poskytována pouze relevantní data.​

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více