Voice-to-text-Analytics

Řešení

Voice-to-text-Analytics

Potýkáte se s kvalitou zákaznické péče – s tím, jak se míra konverze hovorů proměňuje na tržby či příležitosti? Chcete odhalit témata konverzace nebo dojmy, které převládaly při komunikaci na straně zákazníka?

Naše voice-to-text analytika, neboli přepis mluvené řeči na text a jeho obsahová a kontextová analýza, vám pomůže porozumět tomu, jak vaše call centrum funguje. Přináší poznatky pro optimalizaci klíčových ukazatelů výkonnosti a měří její dopad na vaše podnikání.

Díky tomuto řešení:

 • mohou ředitelé call center v noci klidně spát,
 • lze zvýšit dostupnost zaměstnanců call center,
 • lze zvýšit úspěšnost hovorů,
 • lze urychlit řešení příchozích hovorů,
 • lze snížit náklady vynaložené call centrem,
 • lze zvýšit ziskovost call center,
 • lze optimalizovat dobu hovoru, průběh hovoru a kvalitu komunikace,
 • lze optimalizovat kapacitu operátorů a přenos znalostí.

Internímu call centru přední české banky jsme pomohli zdvojnásobit úspěšnost prodejů v rámci příchozích hovorů.

Řešení

Naše řešení v rámci voice-to-text analytiky zahrnuje:

 • konverzi hlasových souborů na data v podobě prostého textu a metadata,
 • analýzu emocí v řeči,
 • analýzu nestrukturovaného textu, konverzi volného textu na strukturovaná data,
 • obsahovou analýzu – analýzu nejfrekventovanějších témat a vzorců v textu,
 • sémantickou analýzu – větnou analýzu, rozbor lexikální struktury, analýzu sentimentu, lemmatizaci (převod každého slova do standardizované verze), n-gramy, četnost výskytu termínu v daném souboru dokumentů (term-document matrix) a další analýzy z oblasti komputační lingvistiky,
 • anotace – identifikaci entit jako datum, čas, množství, jména, telefonní čísla atd. za použití běžných výrazů, složené anotace (odpovídající ontologie).

Naše řešení přináší nové scénáře, jejichž důsledkem jsou úspěšné hovory s novým prodejem či udržením zákazníka. Analyzujeme emoce operátorů a zákazníků v průběhu hovorů, včetně dopadu emocí na výsledek hovoru. Závěrečná analýza zahrnuje schémata hovorů z hlediska zaváhání, přerušení či ticha. Všechny výsledky jsou poskytnuty v grafické zprávě.

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více