Jak se do programu přihlásit?

Článek

Jak se do programu přihlásit?

Chcete se zařadit mezi Best Managed Companies?

Best Managed Companies je globální program podporující rozvoj a úspěch předních soukromě vlastněných společností a jejich manažerských týmů, který navíc oceňuje jejich kvalitu

image

Krok 1

Registrace do programu

Vyplněním online formuláře dokončíte Fázi 1 a oficiálně se tak zaregistrujete do Czech Best Managed Companies programu. Oficiílní registrace do 6. ročníku, zatím nebyla spuštěna. Nyní můžete využít předregistraci do dalšího ročníku.

Pro ilustraci - náhled otázek v registračním formuláři

Nejste si jisti, zda můžete vaši společnost přihlásit do programu? Podívejte se na podmínky účasti.

Best Managed Companies: předregistrace do ročníku 2025

Odkaz na předregistraci

Krok 2

Účast na workshopu Best Managed Lab a rozpracování přihlášky

Společnosti zařazené do užšího výběru pro Fázi 2 se prostřednictvím vlastníků a vrcholového managementu zúčastní workshopu Best Managed Lab se seniorními mentory Deloitte a Citibank. Cílem workshopu je s podporou mentorů připravit manažerský tým na podrobnější rozpracování a kompletaci vstupů přihlášky v jednotlivých hodnocených kategoriích dle standardů programu Best Managed Companies.

Best Managed Lab také sdílí přední inovativní strategie a metody, které může vaše společnost přijmout, aby se odlišila od konkurence. Naučte se od těch nejlepších, uspějte v neustále se měnícím ekonomickém prostředí a udržujte vynikající výkon.

Co můžete očekávat:

 • Cca 3 hodinový interaktivní workshop pro váš vrcholový management
 • Identifikace silných stránek a příležitostí v každém z diskutovaných pilířů ve srovnání s globálními „best practices“
 • Vysoce zkušení facilitátoři Deloitte (BM mentoři) s odbornými znalostmi z různých odvětví
 • Diskuze nad 4 pilíři nejlépe řízených společností:
  • Strategie a komunikace
  • Produktivita a inovace
  • Kultura a brand
  • Řízení a finance

Pro firmy, které se neúčastní poprvé (již absolvovaly BM Lab) a neusilují o ocenění Gold nebo Platinum, je BM Lab nahrazen hodinovým osobním setkáním za účelem diskuse strategie společnosti, změn a dalšího směřování. Toho se zúčastní zástupce Deloitte (mentor vaší společnosti) a majitel firmy/CEO. 

image

Krok 3

Vyhodnocení vaší přihlášky

Všechny kompletní přihlášky zpracované a podané v rámci Fáze 2 budou vyhodnoceny mentory a posouzeny nezávislou odbornou porotou.

Pro ilustraci - náhled otázek ve formuláři Fáze II (z minulých ročníků)

Krok 4

Ocenění a vyhlášení vítězných společností

Společnosti, kterým nezávislá porota udělí ocenění Best Managed Company, budou vyhlášeny na slavnostním večeru, který se pravděpodobně uskuteční v květnu 2025 v Praze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Považujete tyto informace za užitečné?