Jak se do programu přihlásit?

Článek

Jak se do programu přihlásit?

Chcete se zařadit mezi Best Managed Companies?

Best Managed Companies je globální program podporující rozvoj a úspěch předních soukromě vlastněných společností a jejich manažerských týmů, který navíc oceňuje jejich kvalitu

Krok 1

Registrace do programu

Vyplněním online formuláře dokončíte Fázi 1 a oficiálně se tak zaregistrujete do Czech Best Managed Companies programu. Přihlášku do Fáze 1 můžete podávat do 15. listopadu 2022.

Náhled otázek v registračním formuláři Fáze I 

Upozornění: Hardcopies či scany dokumentů ve formátu PDF nebudou akceptovány. Všechny způsobilé společnosti budou následně pozvány do dalšího kola, kde bude třeba detailnějšího rozpracování jejich přihlášek.

Best Managed Companies: registrace do ročníku 2023

Odkaz na registraci

Krok 2

Účast na workshopu Best Managed Lab a rozpracování přihlášky

Společnosti zařazené do užšího výběru pro Fázi 2 se prostřednictvím vlastníků a vrcholového managementu zúčastní workshopu Best Managed Lab se seniorními mentory Deloitte a Citibank. Cílem workshopu je s podporou mentorů připravit manažerský tým na podrobnější rozpracování a kompletaci vstupů přihlášky v jednotlivých hodnocených kategoriích dle standardů programu Best Managed Companies.

Best Managed Lab také sdílí přední inovativní strategie a metody, které může vaše společnost přijmout, aby se odlišila od konkurence. Naučte se od těch nejlepších, uspějte v neustále se měnícím ekonomickém prostředí a udržujte vynikající výkon.

Co můžete očekávat:

 • Cca 3 hodinový interaktivní workshop pro váš vrcholový management
 • Identifikace silných stránek a příležitostí v každém z diskutovaných pilířů ve srovnání s globálními „best practices“
 • Vysoce zkušení facilitátoři Deloitte (BM mentoři) s odbornými znalostmi z různých odvětví
 • Diskuze nad 4 pilíři nejlépe řízených společností:
  • Strategie a komunikace
  • Produktivita a inovace
  • Kultura a brand
  • Řízení a finance

Krok 3

Vyhodnocení vaší přihlášky

Všechny kompletní přihlášky zpracované a podané v rámci Fáze 2 budou vyhodnoceny mentory a posouzeny nezávislou odbornou porotou.

Náhled otázek ve formuláři Fáze II

Krok 4

Ocenění a vyhlášení vítězných společností

Vítězné společnosti, kterým nezávislá porota udělí titul Best Managed Company budou vyhlášeny na slavnostním večeru, který se pravděpodobně uskuteční v červnu v Praze (dle aktuální pandemické situace).

image

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Považujete tyto informace za užitečné?