Které instituce jsou partnery programu

Článek

Partneři programu

Které instituce jsou partnery programu

Partnery programu Czech Best Managed Companies jsou vedle Deloitte Private přední české instituce

Deloitte Private

Deloitte Private poskytuje své služby privátním vlastníkům a soukromým společnostem různých velikostí. Od movitých klientů, menších podniků a dynamicky rostoucích startupů přes střední a rodinné firmy až po velké soukromé společnosti a private equity fondy včetně portfoliových společností. Rozumíme specifickým potřebám a problémům, kterým soukromé podniky čelí, a nabízíme jim komplexní služby šité na míru.

Více informací najdete na Deloitte Private

Czech Institute of Directors

Czech Institute of Directors (CIoD) – Institut členů správních orgánů, je nezávislou neziskovou organizací, která byla založena v roce 1998. Zabývá se problematikou corporate governance, tedy správou a řízením společností. Snaží se prosazovat celosvětově ověřené standardy – best practices – do správy a řízení společností v České republice.

Více informací najdete na: cginstitut.cz

Citibank Europe plc

Citi je jednou z největších globálních finančních institucí s více než dvěstěletou tradicí. Spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích světa a jurisdikcích. V České republice působí od roku 1991 prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, a nabízí své bankovní služby pro české korporátní, institucionální a komerční klienty a rovněž spolupracuje s nadnárodními klienty a globálními investory.

Více informací najdete na: citibank.cz

Mediální dům Economia

Společnost Economia je předním ekonomickým vydavatelstvím, ve kterém vznikají deníky Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a řada dalších titulů v tištěné i digitální podobě. Economia provozuje zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, freemailové portály a další tematické internetové tituly. Vedle kvalitní textové žurnalistiky, exkluzivních zpráv a fundovaných analýz produkuje i videoobsah ve spolupráci s DVTV, a pořádá odborné eventy a konference. Tituly Economia pravidelně sleduje 66 % majitelů firem, zástupců top managementu a veřejné správy, pro které je hlavní hodnotou serióznost obsahu a objektivita.

Více informací najdete na: economia.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vysoká škola ekonomická v Praze, založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských, doktorských i MBA studijních programů. Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších „business schools“ ve střední a východní Evropě.

Více informací najdete na: vse.cz

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, ekonomické fakultě, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA je TUL pátá mezi organizacemi a podniky s nejcitovanějšími patenty v ČR, mezi univerzitami je první.

Více informací najdete na: tul.cz

 

Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní zahájila činnost v roce 1999. Široká nabídka ekonomických, právních či správních oborů zabezpečuje všestrannou přípravu budoucích pracovníků na různé funkce v obchodních korporacích, holdingových strukturách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání, v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech či ve státním sektoru. Mezinárodní charakter a multikulturní prostředí je dáno cca 1200 zahraničními studenty z cca 56 zemí světa. Její konkurenční výhodou jsou kvalifikovaní pedagogové z praxe, individuální přístup ke studentům a zajímavá stipendia. 

Více informací najdete na: vsfs.cz

Považujete tyto informace za užitečné?