Porota programu

Článek

Czech Best Managed Companies

Porota programu

Přihlášky podané do programu Czech Best Managed Companies posuzuje nezávislá odborná porota, která následně rozhoduje, kterým společnostem bude uděleno ocenění ‘Best Managed’.

Porota hodnotí společnosti na základě kritérií globálního rámce Best Managed Companies. Pečlivý a nezávislý proces vyhodnocuje kvalitu řízení a procesů společnosti v souladu s osvědčenou globální metodikou definující atributy Best Managed Company.

Kamil Čermák, prezident Czech Institute of Directors, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO

Kamil Čermák je prezidentem Institutu členů správních orgánů (CIOD), jako lektor se externě věnuje oblastem Corporate Governance a leadershipu. Je členem Kolegia Paměti národa organizace Post Bellum. Od roku 2016 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEZ ESCO, firmy poskytující kompletní energetické služby podnikům v Česku a na Slovensku. Získal ocenění Osobnost Smart City roku 2018. 

V 90. letech začínal jako novinář České televize. Vyzkoušel si také roli tiskového mluvčího a poradce někdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Poté vstoupil do PR Českého Telecomu, následně zde působil jako obchodní ředitel. Na pozici obchodního ředitele působil i v ČSA.  

Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin (Economia)

Do vedení Hospodářských novin přišel v roce 2021. Pod jeho taktovkou vznikl v rámci novin zpravodajský podcast Ranní brífink a noviny prošly zásadním redesignem.

Jaroslav se žurnalistice věnuje od roku 2002, jako absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze začínal v časopisu Týden a sedm let pracoval v MF DNES, naposledy jako zástupce šéfa ekonomického oddělení. Poté působil v časopisu Forbes, kde se věnoval českému byznysu. A to jak rodinným firmám, tak velkým finančním skupinám. Zásadně se podílel i na žebříčku českých miliardářů. Poté nastoupil do redakce Seznam Zprávy, kde řídil do konce roku 2020 byznysovou rubriku.

Jaroslav Mašek se dlouhodobě soustředí hlavně na ekonomická a byznysová témata, investice a technologie.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Vedoucí katedry strategie a Centra pro rodinné firmy, VŠE

Jiří Hnilica je zakladatelem Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze a od 1. 7. 2022 se stává děkanem Fakulty podnikohospodářské na stejné instituci. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání a strategické řízení společností. Je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising. Vyučuje česky a anglicky strategii a strategii rodinných podniků v navazujícím magisterském studiu a v rámci exekutivního vzdělávání.

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., člen Katedry podnikové ekonomiky a managementu na Ekonomické fakultě TUL

Ivan Jáč vystudoval VŠE v Praze. Zpočátku pracoval ve společnosti Skloexport Liberec a později začal působit na Technické univerzitě v Liberci. Během své akademické kariéry vedl velké množství výzkumných projektů zejména v oblasti regionálního rozvoje. Od roku 2014 se zaměřuje na výzkum a podporu rodinného podnikání. Výstupy z těchto aktivit publikoval v řadě odborných periodik a také je transformoval do výukových předmětů jako např. Podnikatelské prostředí a Rodinné podnikání, zhodnocujíc přitom ještě své podnikatelské aktivity jako vlastník rodinné zemědělské farmy. 

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS

Naděžda Petrů působí jako vedoucí Katedry ekonomie a managementu a odborný asistent Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze. Ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje především problematice strategií marketingu, managementu, řízení rodinných firem, vytváření business modelů apod. Disertační práci s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva obhájila a doktorskou zkoušku složila v únoru 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické, oboru Podniková ekonomika a management. Je autorkou řady vědeckých statí publikovaných v databázi SCOPUS, WoS, apod., popularizačních článků v oboru řízení podniku, marketingu, managementu a rodinného podnikání. V roce 2018 zastávala pozici Manažera marketingové komunikace Roku rodinného podnikání. S AMSP ČR spolupracuje při realizací společných projektů s akademickou platformou.

Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Vystudovala komerční právo, základy práva EU, management a marketing na Institut of Technology Sligó (Irsko) v rámci EPI-Evropského polytechnického institutu, dále management a marketing na ESMA Barcelona – Escuela Superior de Management y Administración v rámci Czech Management Institute Praha.  Od roku 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací, 15 let působila na Svazu průmyslu a dopravy České republiky na pozicích projektového manažera bruselské kanceláře CEBRE, zástupce ředitele vnějších vztahů a ředitelky kanceláře GŘ. Od r. 2006 je generální ředitelkou AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, od r. 2019 rovněž členkou představenstva. AMSP ČR jako nezisková organizace zastupuje zájmy cca 300 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory a regiony. Je členkou řady poradních orgánů a pracovních skupin ministerstev a dalších institucí a také porotkyní několika podnikatelských soutěží. Osobně se podílela na řadě vlastních (nedotačních) projektů AMSP ČR: Rodinná firma, Svou cestou-Young Business, Fandíme řemeslu, Podnikavá žena, Malý obchod, Moje restaurace, Silver Business, Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019, Rok malého podnikání 2020 a Rok nových příležitostí 2021 vč. vlastních soutěží a grantů AMSP ČR.

Považujete tyto informace za užitečné?