Porota programu

Článek

Czech Best Managed Companies

Porota programu

Přihlášky podané do programu Czech Best Managed Companies posuzuje nezávislá odborná porota, která následně rozhoduje, kterým společnostem bude uděleno ocenění ‘Best Managed’.

Porota hodnotí společnosti na základě kritérií globálního rámce Best Managed Companies. Pečlivý a nezávislý proces vyhodnocuje kvalitu řízení a procesů společnosti v souladu s osvědčenou globální metodikou definující atributy Best Managed Company.

Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors
Předsedkyně poroty programu Czech Best Managed Companies

Monika Zahálková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Výkonnou ředitelkou Czech Institute of Directors – Institutu členů správních orgánů je 20 let. Je autorkou několika vzdělávacích programů pro členy správních orgánů. Její ambicí je zlepšovat podnikatelské prostředí na základě jasných a transparentních pravidel. Monika je přesvědčena, že dodržováním pravidel a osvědčených návodů dosáhne každá firma prokazatelně lepších výsledků.

Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Radek Špicar je absolventem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. Studia ukončil jako stipendista Fulbrightovy nadace na Georgetown University ve Washington, D. C. v roce 2006. Po návratu do České republiky pracoval jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později byl členem managementu Škoda Auto. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export. Byl dlouholetým předsedou správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové a přednáší na českých i zahraničních univerzitách. Věnuje se tématům, jako jsou ekonomická diplomacie a kreativní průmysl.

Michal Nebeský, generální ředitel Citibank Europe plc pro Českou republiku

Michal Nebeský absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodního obchodu a financí. V Citibank pracoval již mezi lety 1991 a 2008, kdy působil na několika vysokých manažerských pozicích, v roce 2002 se stal ředitelem oddělení řízení úvěrových rizik v České republice. Od roku 2006 se jeho zodpovědnost rozšířila o další země centrální Evropy - Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a státy bývalé Jugoslávie a Pobaltí. V roce 2008 nastoupil na post náměstka generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku. Za působení v této pozici získal ocenění, které vyhlašuje Klub finančních ředitelů - Finanční ředitel roku 2010. Od listopadu 2012 řídí pobočku Citibank Europe plc v České republice a do jeho působnosti patří i Slovensko.

Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin (Economia)

Martin Jašminský se ekonomické žurnalistice věnuje nepřetržitě od roku 1993, kdy nastoupil do redakce deníku Svobodné slovo. V letech 1995–2000 byl redaktorem Hospodářských novin, odkud přešel do ekonomické rubriky deníku MF Dnes, od roku 2003 byl vedoucím ekonomického oddělení MF Dnes.

Na podzim roku 2005 se stal zástupcem šéfredaktora hlavního titulu mediálního domu Economia, ekonomického deníku Hospodářské noviny, a od roku 2013 je jeho šéfredaktorem. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku finančního sektoru, kapitálových trhů a ekonomické transformace. Za svou novinářskou práci získal Cenu křepelek udělovanou Českým literárním fondem mladým novinářům do 33 let a cenu guvernéra ČNB.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy, VŠE

Jiří Hnilica je vedoucím Katedry strategie a zakladatelem Centra pro rodinné firmy na VŠE. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising. Vyučuje česky a anglicky magisterský kurz o strategiích rodinných podniků a vede výzkumný projekt o roli majitelů rodinných firem spolu s francouzskou EDHEC Business School.

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., člen Katedry podnikové ekonomiky a managementu na Ekonomické fakultě TUL

Ivan Jáč vystudoval VŠE v Praze. Zpočátku pracoval ve společnosti Skloexport Liberec a později začal působit na Technické univerzitě v Liberci. Během své akademické kariéry vedl velké množství výzkumných projektů zejména v oblasti regionálního rozvoje. Od roku 2014 se zaměřuje na výzkum a podporu rodinného podnikání. Výstupy z těchto aktivit publikoval v řadě odborných periodik a také je transformoval do výukových předmětů jako např. Podnikatelské prostředí a Rodinné podnikání, zhodnocujíc přitom ještě své podnikatelské aktivity jako vlastník rodinné zemědělské farmy. 

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS

Naděžda Petrů působí jako vedoucí Katedry ekonomie a managementu a odborný asistent Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze. Ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje především problematice strategií marketingu, managementu, řízení rodinných firem, vytváření business modelů apod. Disertační práci s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva obhájila a doktorskou zkoušku složila v únoru 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické, oboru Podniková ekonomika a management. Je autorkou řady vědeckých statí publikovaných v databázi SCOPUS, WoS, apod., popularizačních článků v oboru řízení podniku, marketingu, managementu a rodinného podnikání. V roce 2018 zastávala pozici Manažera marketingové komunikace Roku rodinného podnikání. S AMSP ČR spolupracuje při realizací společných projektů s akademickou platformou.

Považujete tyto informace za užitečné?