Porota programu

Článek

Czech Best Managed Companies

Porota programu

Přihlášky podané do programu Czech Best Managed Companies posuzuje nezávislá odborná porota, která následně rozhoduje, kterým společnostem bude uděleno ocenění ‘Best Managed’.

Porota hodnotí společnosti na základě kritérií globálního rámce Best Managed Companies. Pečlivý a nezávislý proces vyhodnocuje kvalitu řízení a procesů společnosti v souladu s osvědčenou globální metodikou definující atributy Best Managed Company.

Vít Švarc, Senior Vice President, Emerging Corporate Head, Citibank Europe plc

Vít Švarc je Senior Vice President v Citibank, kde vede oddělení Emerging Corporates pro Českou republiku. V Citibank působí od roku 2006, nejdříve jako bankéř pro SME klienty, následně zastával různé pozice v rámci divize komerčního bankovnictví. Podílel se mimo jiné i na rozvoji nového sektoru Digital. 

Před zahájením bankovní kariéry působil ve společnosti Lidl na pozici Regionálního vedoucího prodeje. Vít je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Michal Vajskebr, Chief Commercial Officer, Head of Consumer, SpenglerFox

Michal Vajskebr je jedním ze 4 senior equity partnerů (majitelů) firmy a byl u jejího zrodu téměř od začátku a následně jeden z MBO partnerů. Dnes je mezinárodním partnerem přes komerční operace, což v praxi znamená, ze jeho náplní je práce se zákazníky, ať stávajícími nebo novými. Svou zkušenost z působení v zahraničí (od 2009 v Londýně) se snaží přenášet do českého prostředí a přinášet inspiraci firmám, které se snaží expandovat.

Michal se ve SpenglerFox věnuje segmentu Executive Search od března 2004; širší oblasti talentů od roku 2000. Předtím než v roce 2004 nastoupil do týmu SpenglerFox pracoval v oblasti mezikulturního řízení a pomáhal mezinárodním korporacím při expanzi na nové trhy. Michal získal magisterský titul v oborech angličtina, psychologie a geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a 3 roky studoval také japonštinu na UK.  

Hana Procházková, ředitelka Family Business Network Czech

Hana Procházková je ředitelkou Family Business Network Czech, českého zastoupení prestižní celosvětové organizace propojující rodinné firmy Family Business Network. V rámci této činnosti podporuje a rozvíjí středně velké a velké české rodinné firmy napříč generacemi jejich majitelů. Ve své roli se zaměřuje na správu a řízení rodinných firem, zapojování externího managementu, předávání a přípravu nástupnické generace majitelů, správu majetku, rodinné a firemní hodnoty a další.

Svou kariéru začala v soukromém sektoru. Ve firmě ComAp zodpovídala za rozvoj čínského trhu (Channel Development Manager for China) a firemních distributorů v regionu APAC (Distributor Development Manager). Ve firmě Bonami zastávala roli Brand Manager for Foreign Countries. Hana je absolventem London School of Economics, Robert Gordon University a Univerzity Karlovy. 

Hana Procházková foto

Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin (Economia)

Jaroslav Mašek je šéfredaktorem ekonomického a byznysového deníku Hospodářské noviny, vydávaného mediálním domem Economia. Do vedení Hospodářských novin přišel v roce 2021, pod jeho taktovkou vznikl v rámci novin zpravodajský podcast Ranní brífink a noviny prošly zásadním redesignem.

Žurnalistice se věnuje od roku 2002, začínal v časopisu Týden a sedm let pracoval v MF DNES, naposledy jako zástupce šéfa ekonomického oddělení. Poté působil v časopisu Forbes, kde se věnoval českému byznysu, jak rodinným firmám, tak velkým finančním skupinám. Zásadně se podílel i na žebříčku českých miliardářů. Poté nastoupil do redakce Seznam Zprávy, kde řídil do konce roku 2020 byznysovou rubriku. Jaroslav se dlouhodobě soustředí hlavně na ekonomická a byznysová témata, investice a technologie. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

JUDr. Irena Trunečková, vedoucí právní poradkyně ve společnosti Nestlé

V roce 2007 Irena Trunečková úspěšně ukončila studium na Karlově univerzitě v Praze. Od téhož roku spolupracovala se skupinou ČEZ a v rámci této spolupráce byla odpovědná za problematiku corporate governance v oblasti zahraničních investic. V letech 2014-2017 pracovala jako vedoucí právnička pro Sberbank CZ a od dubna 2017 nastoupila do společnosti Honeywell jako interní právní poradkyně. V říjnu 2019 byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory jako samostatná advokátka. V současné době pracuje jako vedoucí právní poradkyně ve skupině Nestlé, kde je odpovědná za český, slovenský, středo i východoevropský trh. Hovoří anglicky, francouzsky, rusky a italsky. Mezi její záliby patří golf, lyžování a cyklistika, literatura a divadlo.

Eva Vacíková, manažerka Sítě expertů Jihomoravského inovačního centra

Eva Vacíková je manažerkou sítě expertů Jihomoravského inovačního centra a entrepreneur business konzultant. Je členkou Správní rady Nadace partnerství a Dozorčí rady Liko-s, a.s. Působí v řadě poradních orgánů a skupin pro začínající firmy a také je porotkyní podnikatelských soutěží. V rámci své činnosti rozvíjí začínající a středně velké firmy napříč různými typy byznysů s přidanou hodnotou, udržitelným produktem a s aspirací mířit na světové trhy. Je hlavně propojovatelkou a pracuje s komunitou silných osobností, které posouvají hranice podnikání svým přenosem znalostí a dovedností. Svou zkušenost z úspěšných českých i zahraničních firem se snaží přenášet do českého podnikatelského prostředí a přinášet inspiraci firmám, které mají vizi a odpovědnost vůči svému dosahu na život na této planetě.

Svou kariéru začala v akciové společnosti ČEZ jako Specialista řízení jaderných reaktorů, ale při studijním pobytu v USA se rozhodla změnit profilaci a přestoupila do oblasti řízení lidských zdrojů. Patnáct let působila na vedoucích pozicích v oblasti LZ skupiny ČEZ, naposledy jako Ředitelka odboru rozvoje LZ. Byla členkou pracovních skupin ministerstev především pro rovnoprávné odměňování žen a podpory technického vzdělávání. Posledních deset let zodpovídala za řízení lidských zdrojů ve společnosti FEI Company (dnes Thermo Fisher Scientific) s globální působností, získala ocenění Osobnost HR České republiky a patří k průkopníkům moderního HR u nás. Eva má inženýrský titul v oboru Technická kybernetika na VUT a studovala Strategic HR na Sheffield Hallam University. 

Hana Procházková foto

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Děkan Fakulty podnikohospodářské, VŠE

Jiří Hnilica je zakladatelem Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze a od 1. 7. 2022 se stává děkanem Fakulty podnikohospodářské na stejné instituci. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání a strategické řízení společností. Je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising. Vyučuje česky a anglicky strategii a strategii rodinných podniků v navazujícím magisterském studiu a v rámci exekutivního vzdělávání.

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., člen Katedry podnikové ekonomiky a managementu na Ekonomické fakultě TUL

Ivan Jáč vystudoval VŠE v Praze. Zpočátku pracoval ve společnosti Skloexport Liberec a později začal působit na Technické univerzitě v Liberci. Během své akademické kariéry vedl velké množství výzkumných projektů zejména v oblasti regionálního rozvoje. Od roku 2014 se zaměřuje na výzkum a podporu rodinného podnikání. Výstupy z těchto aktivit publikoval v řadě odborných periodik a také je transformoval do výukových předmětů jako např. Podnikatelské prostředí a Rodinné podnikání, zhodnocujíc přitom ještě své podnikatelské aktivity jako vlastník rodinné zemědělské farmy. 

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS

Naděžda Petrů působí jako vedoucí Katedry ekonomie a managementu a odborný asistent Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze. Ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje především problematice strategií marketingu, managementu, řízení rodinných firem, vytváření business modelů apod. Disertační práci s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva obhájila a doktorskou zkoušku složila v únoru 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické, oboru Podniková ekonomika a management. Je autorkou řady vědeckých statí publikovaných v databázi SCOPUS, WoS, apod., popularizačních článků v oboru řízení podniku, marketingu, managementu a rodinného podnikání. V roce 2018 zastávala pozici Manažera marketingové komunikace Roku rodinného podnikání. S AMSP ČR spolupracuje při realizací společných projektů s akademickou platformou.

Eva Svobodová, generální ředitelka a členka představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Eva Svobodová je generální ředitelkou a členkou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Je členkou řady poradních orgánů a pracovních skupin ministerstev a dalších institucí a také porotkyní několika podnikatelských soutěží. Podílela se na řadě projektů AMSP ČR: Rodinná firma, Svou cestou-Young Business, Fandíme řemeslu, Podnikavá žena, Malý obchod, Moje restaurace, Silver Business, Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019, Rok malého podnikání 2020 a Rok nových příležitostí 2021 vč. vlastních soutěží a grantů AMSP ČR.

Od roku 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací  15 let působila na Svazu průmyslu a dopravy ČR na pozicích projektového manažera bruselské kanceláře CEBRE, zástupce ředitele vnějších vztahů a ředitelky kanceláře GŘ. Vystudovala komerční právo, základy práva EU, management a marketing na Institute of Technology Sligó (Irsko) v rámci EPI-Evropského polytechnického institutu, a dále management a marketing na ESMA Barcelona – Escuela Superior de Management y Administración v rámci Czech Management Institute Praha.  

Považujete tyto informace za užitečné?