Pravidla programu

Článek

Pravidla programu

Best Managed Companies je globální program podporující rozvoj a úspěch předních soukromě vlastněných společností a jejich manažerských týmů, který navíc oceňuje jejich kvalitu

  1. Do programu Czech Best Managed Companies se mohou přihlásit všechny společnosti, které splní podmínky účasti.
  2. Společnost musí ve Fázi 1 ve stanoveném období vyplnit online registrační formulář. Podávání přihlášek pro Fázi 1 je možné do 30. září 2023.
  3. Přihlášená společnost musí potvrdit, že informace obsažené v její přihlášce jsou pravdivé a že získala veškerá nezbytná schválení, včetně souhlasů, aby mohla s těmito informacemi nakládat v souladu s Pravidly a podmínkami programu Czech Best Managed Companies.
  4. Společnosti, které úspěšně absolvují Fázi 1, budou vyrozuměny a pozvány k zahájení Fáze 2, která bude zahrnovat workshopy, setkání a PR aktivity, jejichž součástí mohou být i mediální interview.
  5. Podat přihlášku do Fáze 2 bude možné do konce ledna 2024.
  6. Společnosti, které získají ocenění Czech Best Managed Companies, budou vybrány nezávislou odbornou porotou složenou ze seniorních zástupců předních institucí v souladu s pravidly globálního programu Best Managed Companies. Posuzovány budou kvalita řízení firmy a postupy v následujících oblastech: strategie, produktivita a inovace, firemní kultura, a řízení a finanční výkonnost. Porota si vyhrazuje právo vyřadit přihlášku v jakékoliv fázi programu.
  7. Rozhodnutí poroty o zařazení firmy mezi Czech Best Managed Companies vychází výhradně z informací poskytnutých uchazečem v rámci přihlášky. Za poskytnuté informace nese odpovědnost uchazeč. Za žádných okolností nelze rozhodnutí poroty interpretovat jako profesní atestaci nebo posudek (na základě nezbytných auditních kroků). Rozhodnutí poroty ohledně udělení ocenění v rámci programu Czech Best Managed Companies, jakož i výběru společností k ocenění, nelze rozporovat.
  8. Czech Best Managed Companies budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru, jenž se bude konat ve druhém kvartále 2024 v Praze.  
  9. Uchazeči souhlasí s tím, že společnost Deloitte může na webové stránce deloitte.com oznámit informace o udělení ocenění Czech Best Managed Companies dané společnosti a odkazovat na její webové stránky v případě, že jí bude uděleno ocenění Czech Best Managed Companies.
  10. Program Czech Best Managed Companies respektuje soukromí uchazečů a osobních údajů jimi specifikovaných kontaktních osob a má v této souvislosti zavedeny odpovídající bezpečnostní procesy. Kontaktní osoby mohou kdykoli přezkoumat, aktualizovat a opravit své kontaktní informace i požadovat odstranění ze seznamu emailových adres.  

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky týkající se zpracování vámi poskytnutých údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle 607 509 965, případně prostřednictvím e-mailu na adrese czbestmanaged@deloittece.com.

Není-li vyžadováno jinak, data uchazečů lze uchovávat a využít k identifikaci služeb, informací a akcí, o nichž se společnost Deloitte nebo partneři programu domnívají, že by vás mohly obchodně zajímat.

Považujete tyto informace za užitečné?