banner

Článek

Czech Best Managed Companies 2024

DEL a.s.

www.del.cz

Skupina DEL je lídrem v automatizaci, robotizaci a inženýrství na trzích střední Evropy. Jejich výhodou je kompletní integrace. Řeší totiž projekty od prvotní myšlenky až po finální montáž. Od prvotního konceptu až po komplexní sběr dat z běžící linky. Vše dle standardů Průmyslu 4.0 a pod jednou střechou.  

Co jste na účasti v programu BMC nejvíce ocenili? 

Velmi jsme ocenili samotný Lab, který jsme vnímali jako cenný impuls pro osvěžující rozvíření diskuze nad strategickými materiály, se kterými pracujeme. Vhled lidí zvenku je vždy velmi přínosný a my jsme byli velmi vděční za nastavené zrcadlo a zpětnou vazbu od školitelů. Některá témata jsme na základě diskuzí dokonce do našich interních dokumentů přepracovali. Zároveň byl výstup z tohoto workshopu ideálním podkladem pro sepsání samotné přihlášky. 

Považujete tyto informace za užitečné?