header image

Článek

Czech Best Managed Companies 2022

HESTEGO - Strojírenství

www.hestego.cz

Společnost Hestego a.s. je moderní česká strojírenská firma specializující se na výrobu ochranného krytování strojů a zařízení. Během posledních let významně posílila vývoj vlastních výrobků v oblasti životního prostředí, zdraví a zefektivnění služeb. 

quotes icon

První ročník byl pro nás velmi nový. Na workshopech jsme probrali všechny oblasti a ty, které pro nás byly nové, jsme uplatnili v praxi. Bylo zajímavé diskutovat důležitá témata se zkušenými partnery a odnést si jejich pohled na věc. Potěšila nás jejich chvála a utvrdila nás v tom, že jdeme správným směrem. Ve druhém ročníku jsme již byli zkušenější. Neprocházeli jsme všechny oblasti, ale zaměřili jsme se zejména na nové trendy. Vyhodnotili jsme, které oblasti je nutné u nás rozvinout, a definovali jsme způsob, jak to uchopit.

Monika Šimánková, předsedkyně představenstva, HESTEGO

Považujete tyto informace za užitečné?