header image

Článek

Czech Best Managed Companies 2022

PRVNÍ CHODSKÁ - stavebnictví

www.chodska.cz

PRVNÍ CHODSKÁ patří mezi tři největší dodavatele střech v České republice. Už více než 30 let prodává jak realizačním firmám, tak i koncovým zákazníkům veškeré střešní materiály – střešní krytiny, okna, krovy, zateplení, klempířské prvky, prostě vše od sádrokartonu v podkroví až po komín. V současné době má 20 poboček v Čechách i na Moravě. 

Zdeněk Zábranský: Přihláška do BMC nám posloužila jako podklad pro aktualizaci firemní strategie

Do programu Czech Best Managed Companies jste se přihlásili podruhé – jak hodnotíte první ročník?
Při naší první účasti jsme logicky moc nevěděli, co přesně nás čeká.  Nakonec jsme v management týmu za tento další impuls, který nás přinutil se „zastavit a znovu zamyslet“, byli možná i kvůli velmi hektické době rádi a vyhodnotili jsme si to jako přínosné.  V rámci workshopu jsme jako celý tým vedení načerpali inspiraci, v jakých oblastech řízení firmy máme určitou rezervu za nejlepší praxí v oboru, jak se to dělá jinde… Naše přihláška byla, myslím, hodně obšírná a některé věci jsme si písemně rekapitulovali možná vůbec poprvé.

A co ten druhý, v čem byl pro firmu jiný a co jí přinesl?
Vyplnit přihlášku pro náš druhý ročník v soutěži už bylo snazší – navazovali jsme na tu předchozí, porovnávali jsme si, kde jsme se chtěli posunout a zda se to povedlo. Samozřejmě nám nevyšlo všechno, doba přinesla jiné, předem neočekávané výzvy. Takže jsme nakonec udělali řadu významných a pozitivních změn, které jsme před rokem vůbec nepředvídali. I díky procesu aktualizace strategie jsme jako management tým více sladění, takže workshop i přípravu přihlášky jsme už realizovali v užším kruhu s tím, že zbytek týmu vedení byl zapojen před (vstupy) a po (připomínky před podáním přihlášky). Přihláška do soutěže CBMC nám v roce 2022 posloužila jako dobrý a strukturovaný podklad pro letošní aktualizaci firemní strategie.

K jakým změnám ve firmě vás inspiroval letošní ročník?
Letošní podněty se týkaly jednak kaskádování strategických cílů do dílčích oddělení, dále i netradičních způsobů komunikace strategie dovnitř firmy a jak v lidech povzbudit entrepreneurship.  V rámci vedení firmy chystáme určitou rotaci některých zaměstnanců (crossing), aby získali zkušenosti z jiné oblasti. V neposlední řadě jsme si odnesli inspiraci pro některé kroky v digitalizaci firemních procesů a také pro forecastování, které nyní zavádíme. 

Zdeněk Zábranský, výkonný ředitel, PRVNÍ CHODSKÁ

Považujete tyto informace za užitečné?