header image

Článek

Czech Best Managed Companies 2022

PSN - nemovitosti

www.psn.cz

Společnost PSN, do roku 2019 fungující pod názvem Pražská správa nemovitostí, působí na českém trhu již od roku 1991. Dlouhodobě vytváří vlastní portfolio nemovitostí vhodných pro bydlení i pro podnikání. Specializuje se na nákup, pronájem a prodej nemovitostí a jejich rekonstrukci. Spravuje také řadu architektonicky výjimečných staveb: Tančící dům, Dům Módy či areál továrny Koh-i-noor. 

Michal Kozdera: Díky programu BMC jsme si jasně definovali strategii firmy

Do programu Czech Best Managed Companies jste se přihlásili již potřetí. Co vás k tomu vedlo? Co na programu oceňujete a jaké vidíte jeho přínosy?
Na programu oceňujeme unikátní možnost diskutovat naše interní rozvojové ambice a aktuálně řešené problémy s odborníky s přehledem o best practice v našem oboru i obecně na trhu. Struktura hodnocení jednotlivých kategorií nás pak nepřímo nutí dostat se hlouběji a s dobře zacíleným zaměřením na skutečnou podstatu problému. Pravidelnou účastí v programu máme také možnost kvalifikovaně posoudit zlepšení či status quo v jednotlivých kategoriích. 

Jaká konkrétní doporučení, která jste se dozvěděli na minulých BMC workshopech, se vám podařilo v praxi uplatnit? Vnímáte rozdíly mezi workshopy, které probíhaly první, druhý, třetí rok?
Díky účasti v programu BMC jsme mimo jiné přistoupili k projektovému řízení všech našich aktivit a jasně jsme definovali strategii firmy a pokročili v jejím naplňování. Workshopy v rámci třetího roku byly oproti předchozím letům výběrové a zaměřené na námi zvolenou oblast, o to byly přínosnější. 

Michal Kozdera, Group CFO, PSN

Považujete tyto informace za užitečné?