Succession planning, generational change

Služby

Plánování nástupnictví, generační obměna

Deloitte Private

Podnikatelský sektor nedávno vstoupil do fáze, kdy se odstoupení generace, která první soukromé podniky zakládala, stává skutečným problémem. Předání majetku shromážděného díky desetiletím práce, nalezení osoby, která bude tento majetek spravovat, jmenování a příprava rodinných příslušníků na převzetí rodinného podniku – to jsou typické komplexní úkoly.

V každém aspektu tohoto komplexního a důvěrného procesu klientům nabízíme odborné znalosti založené na důvěře a osobním vztahu. Vedle právního, daňového, finančního či personálního poradenství rodinám pomáháme ve výběru nových lídrů ze zástupců rodiny či nezávislých manažerů a při jejich přípravě na novou roli. Pomáháme také s vývojem optimální právní a daňové struktury pro předání každé jednotlivé části majetku tak, aby nedošlo ke vzniku daňových rizik, která jsou s předáváním majetku spojená, a abychom umožnili předvídání a správu souvisejících daňových a jiných povinností.

Naši odborníci zaměření na poradenství pro rodinné firmy přispívají k vývoji mezigeneračních řešení, jako jsou rodinná ústava, návrh a dokumentace modelů správy a řízení společnosti v rámci rodiny nebo příprava poslední vůle, a to také v situacích, kdy do hry vstupují zahraniční prvky.

Kontakt

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

Country Leader Deloitte Česká republika | Czech BMC Leader

Miroslav je seniorním partnerem v daňovém a právním oddělení Deloitte Česká republika, od 1. června 2022 současně zastává roli Country leadera Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na služby při fúzíc... více