Nařízení o odlesňování - EUDR (The European Union Deforestation Regulation)

Nové požadavky na společnosti, které uvádějí, dodávají na trh EU nebo exportují z EU relevantní komodity a produkty.

Co je nařízení o odlesňování (EUDR)?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů (tzv. nařízení o odlesňování), přijaté dne 31. května 2023, klade nové požadavky na společnosti uvádějící a/nebo dodávající na trh EU nebo exportující mimo EU relevantní komodity, kterými jsou dřevo, kaučuk, skot, kakao, káva, sója a palma olejná, nebo relevantní produkty, které byly vyprodukovány za jejich použití, jako jsou např. pneumatiky, nábytek, čokoláda, kůže, oděvní výrobky a oděvní doplňky vyrobené z přírodního kaučuku, papírové obaly a palety (v případě, že se jedná o samostatný produkt, nikoli o obalový materiál používaný výhradně k podpoře, ochraně nebo přepravě jiného výrobku uvedeného na trh). Kompletní seznam relevantních produktů obsahuje příloha I předmětného nařízení.

Kterých společností se EUDR bude týkat a od kdy?

EUDR bude mít dopad na každou fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci obchodní činnosti uvádí (dováží) výše uvedené relevantní komodity nebo produkty na trh EU, dodává relevantní komodity nebo produkty na trh EU (k distribuci, spotřebě nebo použití) nebo je z něj vyváží. Bude se tedy týkat velkého množství subjektů.

Na střední a velké podniky v ČR budou v rámci EUDR dopadat nové povinnosti již od 30. prosince 2024. Na menší podniky tyto povinnosti pak dopadnou 30. června 2025.

Jaké povinnosti EUDR ukládá?

Dle EUDR musí společnosti před uvedením (dovozem), dodáním vybraných produktů a komodit na trh EU či před jejich vývozem z EU zajistit a prokázat, že jejich produkty nezpůsobují odlesňování, jsou vyráběny v souladu s právními předpisy země produkce a mají potřebné prohlášení o řádné péči. Povinnosti, které firmy budou muset plnit, se liší v návaznosti na skutečnost, zda relevantní komodity a produkty uvádí na trh EU (dováží), vyváží je z EU, nebo je na trh EU dodává. Rozhodujícím faktorem určujícím rozsah povinností, bude také velikost společnosti.

  • Operátoři (velké společnosti a společnosti, které dovážejí, uvádějí vybrané produkty na trh EU nebo je exportují) musí implementovat systém náležité péče a předložit prohlášení o náležité péči před uvedením produktu na trh (dovozem) nebo jeho exportem.
  • Obchodníci (společnosti v dodavatelském řetězci, které tyto produkty dodávají k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu EU, ale nejsou operátory) musí získat a uchovávat informace od operátorů po dobu nejméně 5 let.
Podívejte se na záznam webináře - Nařízení EU o odlesňování (EUDR) Podívejte se na záznam webináře - Nařízení EU o odlesňování (EUDR)

Jaké potenciální sankce hrozí při neplnění EUDR?

V případě porušení nařízení hrozí podnikům různé sankce, například finanční pokuty (až 4 % celkového ročního obratu společnosti), konfiskace dotčených produktů, vyloučení z veřejných zakázek a z přístupu k veřejnému financování, dočasný zákaz uvádět na trh relevantní produkty a komodity a další.

S čím vám pomůžeme:

  • Analýza portfolia produktů vaší společnosti a určení, zda se na ně vztahuje EUDR a určení režimu povinností dle EUDR.
  • Školení a workshop pro zaměstnance a vedení společnosti, obsahující vysvětlení a přehled povinností, kroků k přípravě na EUDR a Q&A session s našimi odborníky.
  • Mapování entit společnosti a jejích obchodních partnerů spolu s probíhajícími obchodními transakcemi, s cílem identifikovat strany podléhající povinnostem podle EUDR a následná analýza a určení režimů povinností subjektů podle EUDR.
  • Revize smluv s obchodními partnery na základě mapování dodavatelského řetězce spolu s navržením vhodných opatření pro zajištění souladu s požadavky EUDR.

Pro více informací, prosím, kontaktujte naše specialisty. Náš tým je připraven vás provést složitostmi nařízení o odlesňování a zajistit, aby vaše společnost byla v plném souladu s novými požadavky EU.

Tým odborníků, který vám s EUDR pomůže