Perspektivy

Série Crunch Time pro finanční ředitele

Praktický průvodce modernizací finanční oblasti

Ať už se zajímáte o cokoli, jedno je jasné – nová třída digitálních disruptorů mění způsob práce s financemi, od cloudového computingu a robotiky až po analytiku, kognitivní technologie a blockchain.

Právě teď: Dynamická budoucnost financí

Vnější faktory, jako jsou otřesy na trhu, konsolidace a konvergence odvětví, technologický pokrok a nové regulační požadavky, určují budoucnost světa financí, jíž se organizace musí přizpůsobit. Jak můžete vy jako vedoucí pracovníci v oblasti financí připravit svá finanční oddělení, aby se jim dařilo i na pozadí tohoto turbulentního vývoje? Náš report Crunch time se podrobně zabývá tím, jak mohou finanční ředitelé transformovat oddělení financí v odolnou a integrovanou organizaci, která se rychle přizpůsobí budoucnosti..

Crunch Time: Dynamická budoucnost financí

Crunch Time 14: Revoluce v poskytování služeb

Tváří v tvář nutnosti podporovat růst, efektivitu a agilitu navzdory klesajícím rozpočtům začíná mnoho finančních ředitelů pohlížet na strukturu poskytování služeb novým způsobem. Základním předpokladem jsou úspory nákladů. Novou výzvou je pak posílení odolnosti podniku a využití digitálních disruptorů.

Crunch Time: Revoluce v poskytování služeb

Crunch Time 13: Průvodce pro finanční ředitele v oblasti propojení dat

Stojíte před úkolem propojit a analyzovat data z několika různých zdrojů a myslíte si, že bude potřeba zásadně změnit Vaše základní technologické platformy? Rozsáhlé zavedení ERP je jedním z řešení, ale zdaleka ne jediným.

Crunch Time: Průvodce pro finanční ředitele v oblasti propojení dat

Crunch Time 12: Příručka Oracle Cloud pro finanční ředitele

Naše aktuální zpráva Crunch time popisuje, jak si mohou finanční ředitelé s pomocí Oracle Cloud vytvořit novou představu o tom, co je možné. Jak vám mohou nové technologie pomoci, abyste udrželi krok s rostoucím množstvím obchodních a regulatorních požadavků, či dokonce zvládli úskalí, která s sebou přinesla celosvětová krize veřejného zdraví? Až budete zvažovat různé možnosti, určitě nezapomeňte na Oracle Cloud.

Crunch Time: Příručka Oracle Cloud pro finanční ředitele

Crunch Time 11: Finanční pracovníci v digitálním světě

V naší sérii Crunch time jsme již několikrát označili technologie za katalyzátor našeho myšlení. Díky cloudu nebylo nikdy snazší zkoušet a realizovat nové věci. Důkazem toho mohou být finanční instituce, jež v současné době velmi rychle zavádějí moderní nástroje a osvojují si nové schopnosti. To ale neznamená, že by technologie měly být to jediné, čím se finanční ředitelé zabývají. Přes všechna pozitiva a potenciál, které technologie bezesporu přinášejí, mají na podnikovém výsledku stále největší zásluhu především lidé.

Crunch Time: Finanční pracovníci v digitálním světě

Crunch Time 10: Příručka k SAP S/4HANA pro finanční ředitele

SAP HANA je značkou in-memory technologie, která si bez problémů poradí s obrovskými objemy dat. Nejnovější inteligentní ERP systém příští generace značky SAP (SAP S/4HANA) je na této technologii založen. V současnosti jej využívá více než 12 000 klientů. Společnost SAP vydala SAP S/4HANA v roce 2015 a ukončení podpory starších verzí systémů ERP plánuje na 31. prosince 2025.

Crunch Time: Příručka k SAP S/4HANA pro finanční ředitele

Crunch time 9: Daně v digitálním světě

Společnosti investují miliony do aktualizace svých ERP systémů. Avšak v oblasti daní se příliš mnoho změn neděje. Řada daňových oddělení udělala vše kromě modernizace svých technologií, v důsledku čehož se celá společnost potýká s provozními, finančními a manažerskými nedostatky.

Pokud je daňové oddělení zmodernizované, jeho úloha se mění – z oddělení, jež převážně slouží k zajištění regulatorního souladu, se stává vysoce ceněná plánovací a reportingová funkce. Jaký je výsledek? Finanční ředitelé zajišťují, že je možné mít obojí – výkonné a efektivní daňové oddělení, které je úzce integrováno do úseku Financí i zbytku společnosti.

Crunch time 9: Daně v digitálním světě

Crunch time 8: Průvodce cloudem pro finanční ředitele

Prakticky v každé organizaci napříč všemi odvětvími je dnes cloud standardní součástí agendy vrcholového managementu.

93 % společností již cloudová řešení zavádí nebo zvažuje jejich zavedení, a je proto zásadní, aby finanční ředitelé dovedli posoudit jejich přínos a dopady v oblastech účetnictví, kontraktace, bezpečnosti/rizik i v dalších útvarech firmy.

Jako finanční ředitel víte, že cloud bude neodmyslitelnou součástí budoucnosti, ať již jeho využití bude iniciováno potřebou inovovat, snížit náklady, nebo kombinací obojího. Pokud se budete v otázkách nasazování cloudu efektivněji rozhodovat, můžete získat náskok před konkurencí ve schopnosti inovovat, agilitě i nákladovosti.

Crunch time 8: Průvodce cloudem pro finanční ředitele

Crunch time 7: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Jak bude výkaznictví vypadat za pět let? Přesněji řečeno, co skutečně uvidíme v předních finančních organizacích po celém světě? Namáhavá rutina řízení a finančního výkaznictví, kterou známe dnes, už v budoucnosti nebude existovat. Lidé budou zdrojem hlubšího pochopení, ne sestavovateli reportů. Okruh talentů ve financích se rozšíří o lidi z byznysu s finančními zkušenostmi, datové vědce a vypravěče – a ti všichni budou společně posilovat schopnost finančního oddělení podporovat strategii společnosti. Dále si můžeme všimnout tří klíčových vlastností, které změní způsob, jak bude výkaznictví v budoucnu probíhat. Výkaznictví bude inteligentní, interaktivní a v reálném čase.

Crunch time 7: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Většina tradičního výkaznictví byla formována kroky, které jsou nutné pro vytvoření reportů samotných: sběr dat, sestavování a distribuce zpráv. To se však mění – toto video rekonstruuje diskusi, kterou finanční ředitelé mohou vést se svými týmy o tom, jak se reporty tvoří dnes a jak to možná bude probíhat v budoucnu.

Crunch time 6: Algoritmické prognózy v digitálním světě

Prognózování tradičně patří k převážně manuálním procesům, kdy lidé musí shromáždit, zkompilovat a zpracovat data, a to často pomocí tabulkových procesorů. Existuje však i jiný způsob. Společnosti stále častěji využívají procesy k prognózování procesy, jež kombinují lidskou práci a prediktivní algoritmy vycházející z dat.

Náš průvodce pro algoritmické prognózování objasňuje základy algoritmických prognóz a způsob, jímž mění procesy prognózování, pracovní sílu a rozhodování. Zjistěte, jak společnosti využívají algoritmické prognózování k vytvoření přesnějších a včasnějších predikcí včetně poznatků, k nimž v této souvislosti dospěli.

Crunch time 6: Algoritmické prognózy v digitálním světě

V oblasti prognózování se finanční ředitelé mohou stát průkopníky inovativního přístupu založeného na datech, který lidem pomůže předvídat finanční budoucnost jejich podnikání. Následující video upozorňuje na početné výhody algoritmického prognózování.

Crunch time V: Finance 2025

Ať již jde o mobilní aplikace, chytrou domácnost nebo bezkontaktní platby, digitální disrupce je dnes pro spotřebitele zcela běžná. Nespočtem způsobů mění, co děláme a hlavně, jak to děláme. A jak to souvisí s budoucností financí? Zcela zásadně.

Technologie umožňující zavádět nové přístupy v oblasti financí již existují a budou se jen zlepšovat. Kromě toho se můžeme mnohé naučit z jiných oblastí business procesů. Moderní výrobní postupy nám umožňují pochopit, co dnes již automatizace dovede nabídnout, a blockchain s tzv. chytrými kontrakty ukazuje nové způsoby, jak monitorovat aktiva. Konkrétní a úspěšné příklady z praxe již existují, stačí se jen inspirovat.

Stáhněte si „Crunch Time V“ a přečtěte si našich osm prognóz, jak bude vypadat finanční funkce v roce 2025.

Crunch time V: Finance 2025

Crunch time IV: Blockchain ve financích

„Blockchain ve financích“ představuje praktický návod pro finanční organizace, které chtějí lépe pochopit možnosti blockchainu, a rozhodnout se, jak jich konkrétně využít. Zahrnuje více než tucet často kladených otázek, které finančním týmům pomohou porozumět technologii blockchainu, stejně jako i rámcový plán pro jeho zavedení. Dále zahrnuje sedmibodový checklist určený finančním ředitelům, kteří uvažují o využití blockchainu.

Crunch time IV

Crunch time III: Průvodce kognitivními technologiemi pro CFO

„Průvodce kognitivními technologiemi pro CFO“ zkoumá způsoby, jak mohou organizace využít nastupující kognitivní technologie k vytvoření efektivnějšího, zasvěcenějšího a lépe řízeného finančního oddělení. Průvodce obsahuje soubor příkladů založených na technologiích, jejichž testování a zavádění ve společnostech jsme měli možnost sledovat, a naše zkušenosti s prací s mnoha finančními organizacemi.

Crunch time III

Crunch time II: Finanční ředitelé mluví mimo záznam

Třicet finančních ředitelů se s námi podělilo o necenzurované názory a zkušenosti v souvislosti s širší diskusí o financích a o tom, co znamená vydat se na digitální cestu. Deloitte ví, že jedním ze způsobů, jak získat přehled o nejnovějším vývoji, je připojit se k cíleným rozhovorům s dalšími předními finančními představiteli z nejrůznějších odvětví a lokalit, takže zde je vhodné místo, kde začít.

Crunch time II

Crunch time I: Finance v digitálním světě

Originální perspektiva společnosti Deloitte „Crunch time: Finance v digitálním světě“ – založená na rozsáhlém průzkumu názorů vedoucích finančních pracovníků, včetně podrobných rozhovorů s finančními řediteli globálních společností – zkoumá nejrůznější disruptivní digitální technologie a může být nejrychlejším způsobem, jak pochopit, co finanční organizace čeká na cestě do budoucnosti.“

Crunch time I