cee banking study illustration header image

Analýza

CEE bankovní sektor a trendy v oblasti M&A trhu v roce 2021

Již čtvrté vydání Deloitte M&A studie bankovního trhu analyzuje vývoj v regionu CEE v letech 2019 a 2020 a identifikuje hlavní trendy v oblasti fúzí a akvizic, které hýbaly bankovním sektorem v letech 2020 a 2021.

Hlavním faktorem, který určoval směr vývoje bankovního sektoru, byly bezpochyby následky pandemie covidu-19. Po prvotním šoku v roce 2020, kdy bankovní domy z obezřetnostních důvodů masivně vytvářely opravné položky a reagovaly na bezprecedentní situaci, došlo k relativnímu uklidnění a sektor se velmi rychle přizpůsobil novým podmínkám a potřebám klientů v oblasti finančních služeb.

Díky plošné podpoře ze strany jednotlivých vlád, cíleným moratoriím či omezeným výplatám dividend tak bankovní sektor situaci ustál a vyrovnal se s největším šokem od finanční krize v roce 2008. Výsledkem bylo posílení kapitálové vybavenosti celého sektoru a relativní udržení jak kvality úvěrového portfolia, tak i velmi dobré úrovně profitability.

 

„Po privatizaci sektoru a následném vstupu nízkonákladových hráčů na český trh v letech 2008–2011 docházelo k pouze ojedinělým transakcím, jako byl prodej retailové pobočky Citibank v roce 2015. Akviziční dynamiku odstartoval prodej skupiny Wüstenrot v roce 2020 a lokální nákupní horečka nabrala na obrátkách. Finanční výsledky českého bankovního trhu z něj dlouhodobě dělají jednu z nejzajímavějších investičních příležitostí v regionu. Důkazem může být i relativní lehkost, s jakou lokální hráči ustáli první nápor pandemie covidu-19. Na struktuře transakcí, kdy kupující jsou zejména největší lokální bankovní hráči, je patrné, že vyzývatelské banky přinesly na trh nové nápady a osvěžení, ze kterého mohou čerpat i tradiční bankovní domy. Navíc současné i očekáváné pokračování konsolidace bankovního trhu přinese benefity v posílení kapitálové pozice a stability celého trhu.“

Roman Lux, ředitel, finanční poradenství, Deloitte Česká republika

CEE Banking M&A Study 2021

Klíčové bankovní trendy v regionu CEE

 • Bankovní sektor si udržel růstové tempo i během prvního roku pandemie – bankovní aktiva vzrostla o 8 % proti roku 2019. 
 • V meziročním srovnání došlo v roce 2020 dokonce k mírnému zlepšení podílů nesplácených úvěrů (a to i díky úvěrovým moratoriím) a bankovní domy tak reagovaly zejména tvorbou „opatrnostních“ rezerv ke spláceným úvěrům.
 • Kromě tvorby opravných položek si sektor udržel velmi dobrou ziskovost, v roce 2020 došlo dokonce ke zlepšení ziskovosti měřené přes tzv. Cost/Income ratio. Tento poměr se meziročně mírně snížil z 57,6 % na 57,2 %.
 • Velmi dobrá ziskovost, podpořená omezením ve výplatě dividend doporučené ze strany centrálních bank pak vedla v roce 2020 k posílení celkové kapitálové pozice sektoru o 1,8 % na 22,1 %.
 • Mezí pět největších bankovních skupin v CEE regionu stále patří Erste Group (v ČR reprezentovaná Českou spořitelnou), KBC (ČSOB), UniCredit, Raiffeisen a OTP.
 • Z pohledu dynamiky na trhu fúzí a akvizic byly poslední roky rekordní, a to s 22 dokončenými či rozeběhnutými transakcemi v roce 2020 a s 20 za prvních 11 měsíců roku 2021. 
 • Pozici nejaktivnějšího hráče na poli akvizic potvrzuje maďarská banka OTP následovaná MK Group a skupinou Raiffeisen.

Situace na českém bankovním trhu

 • Český bankovní trh potvrdil svoji pozici v rámci celého regionu. Obecně platí, že lokální trh patří k těm nejziskovějším a nejstabilnějším.
 • V porovnání se zbytkem regionu sice dosáhl v roce 2020 podprůměrné profitability (ROE 6,7 % vs. průměr CEE regionu 8,3 %.), ale po Bulharsku a Litvě dosáhl třetí nejvyšší provozní ziskovosti měřené ukazatelem Cost/Income ratio. Z toho lze identifikovat vyšší míru opatrnosti lokálních hráčů, kdy pokles ziskovosti byl tažen primárně portfoliovou tvorbou opravných položek.
 • Tento trend potvrzuje i dlouhodobě jeden z nejnižších podílů nesplácených úvěrů (2,6 % vs. průměr CEE regionu 6,5 %).
 • Stabilitu českého trhu pak reprezentuje pátá nejvyšší hodnota kapitálové přiměřenosti ve výši 24,4 %.
 • Trh fúzí a akvizic u nás po dlouhých letech stagnace ožil již v roce 2020 a trend pokračoval i v roce 2021, kdy nejaktivnějšími hráči byli Raiffeisenbank a Moneta Money Bank. 

Dynamika v oblasti M&A v regionu CEE

V oblasti M&A pokračovala konsolidace celého sektoru – dopady pandemie koronaviru nesnížily objem aktivit v oblasti fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě. V roce 2020 byl naopak zaznamenán nejvyšší počet bankovních fúzí a akvizic od roku 2016. Celkově bylo v roce 2020 uzavřeno 18 transakcí a čtyři jsou nadále v procesu. Ke konci listopadu 2021 bylo vykázáno 20 transakcí, sedm z nich je již uzavřených a 13 bylo podepsáno a budou uzavřeny. Rekordnímu počtu bankovních fúzí a akvizic v regionu v letech 2015–2016 primárně přispěl nepříznivý výhled, kdy se menší hráči nedokázali vypořádat s překážkami kladenými ekonomickými faktory. Následně byla na trhu fúzí a akvizic pozorována vyšší aktivita a menší banky se staly vhodnými akvizičními cíli. 

Deloitte M&A studie bankovního trhu detailně mapuje vývoj v 15 zemích regionu CEE v letech 2019 a 2020 a identifikuje hlavní trendy v oblasti fúzí a akvizic, které hýbaly bankovním sektorem v letech 2020 a 2021. Bližší informace najdete ve studii CEE Banking M&A Study 2021, kterou si můžete stáhnout zde.

Považujete tyto informace za užitečné?