Služby

Oceňování společností a finanční modelování

Požadujete profesionálně provedené ocenění, které není pouze matematickým cvičením?

Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků a hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních situacích i pro účely soudních sporů a arbitráží. Ocenění vyžaduje důkladnou znalost ekonomických a odvětvových trendů, fungování předmětné společnosti a jejích konkurentů. Je nutné též zvážit i další finanční i nefinanční informace, jakými jsou např. právní a regulatorní prostředí. Kvalitní oceňovací služby v sobě spojují analýzu, zkušenost a odborný úsudek.

Náš prakticky orientovaný přístup se opírá o znalosti a zkušenosti získávané každoročně při realizaci řady významných zakázek v České republice i v zahraničí a vyznačuje se odbornou precizností a důkladností. Kromě čistě oceňovacích služeb také úzce spolupracujeme s našimi specialisty na jednotlivá odvětví či odbornou problematiku v rámci čtyř základních oblastí našich služeb – audit, daně, manažerské poradenství a finanční poradenství – a díky tomu poskytujeme integrovaná řešení přesně dle potřeb našich klientů.

Naše služby:

 • Investiční analýza v rámci fúzí a akvizic
 • Oceňování společností a jejich částí
 • Poradenství při financování
 • Alokace kupní ceny (tzv. purchase price allocation)
 • Ocenění nehmotných aktiv, právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví
 • Finanční modelování
 • Vyčíslení škod a ušlých zisků

Vybrané reference

 • Eiffage
  Vyčíslení škody pro účely soudního sporu s mezinárodní strojírenskou společností.
  Česká republika, 2010 – 2013

 • Česká exportní banka
  Revize a vytvoření paralelního finančního modelu při uvažovaném financování výstavby elektrárny v Íráku.
  Česká republika, Irák, 2013

 • Plzeňský Prazdroj
  Poradenství v rámci soudního sporu týkajícího se vytěsnění minoritních akcionářů.   
  Česká republika, 2005 – 2013

 • Mero
  Ocenění pro při akvizici minoritního podílu ve společnostech vlastnících a provozujících ropovod TAL.
  Česká republika, 2012

 • ČSOB Pojišťovna
  Ocenění pro účely převodu ve skupině.
  Česká republika, 2012

 • Atrium
  Ocenění nemovistostí pro účely prodeje 77 hypermarketů a supermarketů.
  Česká republika, 2012

Kontakt

Roman Lux

Roman Lux

Ředitel

Roman je členem týmu finančního poradenství a zabývá se poskytováním služeb pro finanční sektor, se zaměřením na oceňování, finanční management a business strategy. Má více než osmnáct let zkušeností ... více