Služby

Oceňování společností a finanční modelování

Požadujete profesionálně provedené ocenění, které není pouze matematickým cvičením?

Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků a hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních situacích i pro účely soudních sporů a arbitráží. Ocenění vyžaduje důkladnou znalost ekonomických a odvětvových trendů, fungování předmětné společnosti a jejích konkurentů. Je nutné též zvážit i další finanční i nefinanční informace, jakými jsou např. právní a regulatorní prostředí. Kvalitní oceňovací služby v sobě spojují analýzu, zkušenost a odborný úsudek.

Náš prakticky orientovaný přístup se opírá o znalosti a zkušenosti získávané každoročně při realizaci řady významných zakázek v České republice i v zahraničí a vyznačuje se odbornou precizností a důkladností. Kromě čistě oceňovacích služeb také úzce spolupracujeme s našimi specialisty na jednotlivá odvětví či odbornou problematiku v rámci čtyř základních oblastí našich služeb – audit, daně, manažerské poradenství a finanční poradenství – a díky tomu poskytujeme integrovaná řešení přesně dle potřeb našich klientů.

Naše služby:

 • Investiční analýza v rámci fúzí a akvizic
 • Oceňování společností a jejich částí
 • Poradenství při financování
 • Alokace kupní ceny (tzv. purchase price allocation)
 • Ocenění nehmotných aktiv, právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví
 • Finanční modelování
 • Vyčíslení škod a ušlých zisků

Vybrané reference

 • Skupina ČEZ
  Finanční model a ocenění části společnosti ČEZ a.s., včetně komplexních dopadů na celou skupinu pro účely uvažovaného prodeje.
  Česká republika, 2021
 • PPF
  Ocenění vybraných aktiv a pasiv významné mediální společnosti v několika zemích střední a východní Evropy pro alokaci kupní ceny podle IFRS.
  Česká republika, 2021
 • Česká národní banka
  Ocenění přední finanční společnosti pro účely soudního sporu s menšinovými akcionáři.   
  Česká republika, 2019
 • Lotyšské ministerstvo pro ekonomiku
  Finanční model pro lotyšské ministerstvo pro ekonomiku v souvislosti s uvažovanou akvizicí distributora plynu.
  Česká republika, 2018
 • EPH
  Oceňovací analýza pro společnost EPH v souvislosti s alokací kupní ceny v rámci akvizice společnosti Slovenské elektrárne.
  Česká republika, 2017

Kontakt

Roman Lux

Roman Lux

Partner

Roman je partnerem v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte v České republice, kde vede tým oceňování a finančního modelování a zastřešuje služby finančního poradenství pro finanční s... více