header image Deloitte Forensic

Řešení

Forenzní služby Deloitte

Forenzní oddělení společnosti Deloitte pomáhá svým klientům rychle a rozhodně reagovat v případě krizové situace, vyšetřování nebo sporu. Díky propojení kapacit v rámci naší globální sítě, bohatým zkušenostem z oboru i pokročilým analytickým technologiím můžeme vzniklým problémům dobře porozumět a poskytnout tak klientům proaktivní poradenství vedoucí ke snížení rizika vzniku možných budoucích problémů.

V dnešním rychle se měnícím ekonomickém prostředí je hrozba rizik, jako jsou podvody, korupce a praní špinavých peněz, a jejich potenciální reputační, finanční a trestněprávní dopady, velmi reálná.

Míra dohledu a regulačních opatření je vyšší než kdy dřív, což například nutí nadnárodní společnosti zabývat se problematikou finanční kriminality, která dnes podléhá přísnější kontrole.

Náš středoevropský tým forenzních specialistů pomáhá těmto hrozbám předcházet a zlepšit tak připravenost klientů v tomto směru. Zároveň spolupracujeme napříč jurisdikcemi s kolegy po celém světě, což dokonale ilustruje, jak ve společnosti Deloitte funguje sdílení odborných znalostí na globální úrovni.

Ve střední Evropě jsme sestavili tým odborníků, který zahrnuje zkušené účetní, auditory, počítačové forenzní specialisty, datové analytiky, firemní vyšetřovatele, bývalé pracovníky orgánů činných v trestním řízení, státní zástupce a bývalé regulační orgány, díky nimž jsme schopni rychle reagovat na potřeby Vaší organizace. Naše služby lze obecně rozdělit do následujících kategorií:

Kontaktujte nás

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partner

Burcin zahájil kariéru v roce 1996 jako interní auditor a specializuje se na forenzní oblast. Dříve pracoval ve finančním sektoru v Turecku a poskytoval forenzní poradenské služby v rámci jiné společn... více

Štěpán Ventruba

Štěpán Ventruba

Assistant Director

Štěpán je vedoucím forenzního oddělení Deloitte v České republice. Má 8 let zkušeností z oblasti eDiscovery se zaměřením na kontrolu kvality a design procesů v průběhu dokument review. Jako součást eD... více