header image Deloitte Forensic

Řešení

Forenzní technologie

Podnikání se stále výrazněji stává závislým na elektronicky uložených informacích (ESI), jejichž správa představuje významné – a jedinečné – obchodní výzvy. Mnohé z těchto náročných úkolů jsou navíc umocňovány specifickými odvětvovými nebo geografickými riziky. Složitost řízení těchto rizik dále zintenzivňuje rostoucí množství předpisů, velké objemy dat a globalizace. K řešení těchto výzev Vám nabízíme celou šíři našich služeb, případně služby cílené, díky nimž můžete rozšířit své stávající interní zdroje.

Náš tým pomáhá klientům řešit problémy v oblasti dat rychle a efektivně a včas identifikovat jejich příčinu. Díky spolupráci s odděleními forenzních technologií po celém světě a zkušenostem vyškolených týmů v Praze i napříč celým regionem střední Evropy poskytujeme forenzní technologická řešení a analytickou podporu široké škále klientů, od největších nadnárodních společností až po malé technologické start-upy. Při naší práci stále častěji využíváme odborné kompetence, například špičkové technologie pro revize dokumentů, nejmodernější nástroje počítačové forenzní analýzy nebo pokročilé analytické, vizualizační a geoprostorové techniky.

Zjišťování skutkového stavu v případech protiprávního jednání, nekalých obchodních praktik či podvodů může být časově náročné, nákladné a mimořádně rizikové. Proces shromažďování, přezkoumávání, analýzy a vytváření elektronických, zvukových a tištěných dokumentů si žádá specializovaných odborných znalostí a rozsáhlých zkušeností.

Díky naší schopnosti hladce integrovat jednu fázi životního cyklu eDiscovery do druhé, případně jednu fázi forenzního vyšetřování do druhé, snížíme Vaše rizika a náklady spojené s potenciálními podvody, přestupky a nekalým jednáním.

Náš tým forenzních technologií se skládá především ze specialistů v následujících oborech:

  • e-Discovery
  • Forenzní analýza dat
  • Digitální forenzní analýza / počítačová forenzní analýza
  • Řízení kybernetických útoků a hrozeb.

Kontaktujte nás

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partner

Burcin zahájil kariéru v roce 1996 jako interní auditor a specializuje se na forenzní oblast. Dříve pracoval ve finančním sektoru v Turecku a poskytoval forenzní poradenské služby v rámci jiné společn... více

Štěpán Ventruba

Štěpán Ventruba

Assistant Director

Štěpán je vedoucím forenzního oddělení Deloitte v České republice. Má 8 let zkušeností z oblasti eDiscovery se zaměřením na kontrolu kvality a design procesů v průběhu dokument review. Jako součást eD... více