Služby

HR due diligence

V rámci procesu Due Diligence pokrýváme i analýzu společnosti z pohledu HR.

HR Due Diligence zahrnuje:

  • Přehled o organizačních otázkách a otázkách souvisejících se zaměstnáním a zásadních personálních programech a politikách
  • Pohled na organizační strukturu (klíčové organizační principy, úrovně řízení a zaměstnanců, rozhraní se zástupci odborů a vládními agenturami)
  • Identifikaci klíčových zaměstnanců (smlouvy s týmem vyššího vedení, finanční a nefinanční pobídky pro klíčové zaměstnance)
  • Zaměstnanecké segmenty (historie a projekce pracovní síly, věková struktura zaměstnanců, funkční období a fluktuace zaměstnanců, absence, typy smluv)
  • Analýza personálních nákladů (zásady odměňování zaměstnanců, analýzy osobních nákladů, bonusová schémata)
  • Analýza zaměstnaneckých benefitů (např. příspěvky na pojištění, penzijní výhody, služební auta, stravenky, dovolená)
  • HR provozní model
  • Záležitosti ohledně odborových svazů (kolektivní vyjednávání / kolektivní smlouva)
  • Analýza soudních sporů se zaměstnanci

Kontaktujte nás

Jan Kudlák

Jan Kudlák

Assistant Director

Jan je Assistant Director týmu M&A strategie a post-merger integrace. Jako lídr TMT skupiny v Deloitte Czech republic se specializuje na oblast telekomunikací, kde má více než 16 let zkušeností v mana... více