Služby

Komerční due diligence a strategické poradenství

Náš tým pracuje s řadou společností různé velikosti, a to od start-upů až po etablované firmy s mezinárodní působností. Máme zkušenosti v celé řadě odvětví a běžně využíváme odborných znalostí našich mezinárodních expertů.

Komerční due diligence

Akvizice společnosti představují zajímavou možnost růstu přidané hodnoty a zisku, přitom jsou s nimi ale spojena nemalá rizika. Náš tým je schopen komplexně zrevidovat obchodní plán, identifikovat a kvantifikovat rizikové oblasti a poskytnout kvalitativní i kvantitativní informace o společnosti, jejíž akvizice je zvažována. Součástí naší práce je detailní revize tržního vývoje a pozice společnosti, které mohou mít zásadní vliv na vývoj budoucích tržeb a zisku. Naše přidaná hodnota spočívá také ve zhodnocení rizika souvisejícího s realizací případných synergií.

Strategické poradenství, analýza trhu, zákazníka a konkurence

Společnosti často hledají odpovědi na zásadní otázky ohledně svého dalšího směřování, investic a expanze. Obvykle řeší, zda expandovat do nových produktů/služeb, jaký potenciál v takovém případě existuje, zda taková strategie zvýší jejich ziskovost, zlepší jejich konkurenceschopnost a podobně. Máme zkušenosti se strategickými projekty různého rozsahu: od revize celkové strategie firmy a doporučení pro její další obchodní směřování až po projekty menšího rozsahu – např. asistenci při plánovaní geografické expanze nebo uvedení nových produktů na trh. V takových případech provádíme detailní revizi obchodního plánu včetně jeho předpokladů, analyzujeme a optimalizujeme možnosti cenotvorby a nabízíme další obdobné služby podle individuálních potřeb našich klientů.

Kontaktujte nás

Jan Kudlák

Jan Kudlák

Assistant Director

Jan je Assistant Director týmu M&A strategie a post-merger integrace. Jako lídr TMT skupiny v Deloitte Czech republic se specializuje na oblast telekomunikací, kde má více než 16 let zkušeností v mana... více