Služby

Provozní restrukturalizace

Identifikace problémových míst, návrh klíčových opatření, objektivní vyhodnocení dostatečnosti opatření a návrh časového plánu restrukturalizace je nutným předpokladem úspěšného ozdravného procesu. Našim klientům pomáháme zejména při optimalizaci plánování a řízení výroby a obchodu, zvýšení provozní efektivity prostřednictvím analýzy procesů a nákladové struktury, uvolnění likvidity zlepšeným řízením cash flow a pracovního kapitálu, racionalizaci produktového portfolia, pře-jednání dodavatelsko-odběratelských vztahů, optimalizaci výrobních aktiv či prodeji zbytného majetku. V úvodních fázích se věnujeme zejména identifikaci opatření s rychlým dopadem do cash flow, tzv. „quick wins“. Naše služby zpravidla zahrnují přípravu vyjednávací strategie, podkladů a asistenci při jednáních se zainteresovanými stranami.

Vybrané reference:

Logo
České aerolinie Nezávislá ekonomická analýza společnosti, příprava a kalkulace konceptu restrukturalizace, stabilizace provozu společnosti prostřednictvím implementace okamžitých opatření včetně asistence při jednání s klíčovými zainteresovanými stranami po rozhodnutí o úpadku.

Česká republika, 2021
Logo
Akcionář společnosti Deva Nutrition Ekonomická a provozní analýza společnosti, identifikace a kalkulace variant provozní restrukturalizace pro strategické rozhodování majitelů a managementu společnosti.

Česká republika, 2021
Logo
ESSA CZECH Ekonomická a provozní analýza, stabilizace provozu prostřednictvím vyjednání úlev s bankou, dodavateli, věřiteli a klíčovými odběrateli a následné zajištění vstupu strategického investora v rámci před insolvenčního moratoria společnosti.

Česká republika, 2017

Kontaktujte nás

Radim Baše

Radim Baše

Director

Radim je ředitelem v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde zodpovídá za služby v oblasti restrukturalizací. Má více než 12letou poradenskou praxi v oblasti restrukturalizace v ... více