Regulatorní výhled pro finanční trhy na rok 2019

Článek

Regulatorní výhled pro finanční trhy na rok 2019

10 let od krize

Naše každoroční studie publikovaná Deloitte EMEA Centrem pro regulatorní strategii se zabývá tím, jak nejvýznamnější regulatorní trendy ovlivní v nadcházejícím roce odvětví finančních služeb, a současně poskytuje institucím vodítko, jak se v těchto změnách spolehlivě orientovat.

Ve zkratce

Identifikovali jsme šest mezioborových témat, která budou pro celé odvětví finančních služeb v roce 2019 strategicky významná.

Spolu s těmito tématy jsme rovněž identifikovali šest oblastí přetrvávajícího zájmu dohledu. Přestože se nejedná o novinky, budou oblastmi zvýšeného zájmu dohledových orgánů v roce 2019.

Dále je tu celá řada témat specifických pro jednotlivé sektory včetně bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví a investičního managementu.

Stáhněte si celou studii (v anglickém jazyce), případně si můžete jednotlivá témata či znění našich prognóz přečíst prostřednictvím customizovatelného nástroje umístěného na této stránce.

Považujete tyto informace za užitečné?