Článek

Trochu méně řečí, mnohem více akce

Aneb jak pojišťovny mohou využít potenciálu datové analytiky

Data a datová analytika jsou jednou z klíčových inovací budoucnosti. Pojistitelům mohou významně ulehčit práci, pokud je ovšem dokáží správně používat. Z našeho průzkumu mezi pojišťovnami napříč Evropou vyplynulo, že pouze u 11 % z nich datová analytika významně podporuje jejich podnikání. Právě na větší propojování by se přitom společnosti měly zaměřit.

Průzkum provedený v rámci studie Deloitte dále odhaluje, že 90 % respondentů nedokázalo přesně zhodnotit návratnost investic do analytických nástrojů. Tyto investice navíc mají v následujících 3 letech vzrůst pouze o 10 až 20 % ročně. To je v porovnání s investicemi u startupů, kteří už datové analytiky v pojišťovnictví efektivně využívají, zásadní rozdíl.

Studie „Nechte mluvit data: Jak využít datovou analytiku v pojišťovnictví“ vysvětluje, jak mohou pojišťovny překonat zásadní výzvy spojené s analytikou. A jak se za pomocí tří přístupů mohou stát organizací, která naplno využije všechny tyto analytické poznatky (“Insight Drive Organisation”), jenž převede do praxe.

Prohlédnout/stáhnout studii (PDF)

Datová analytika ve 3 bodech: Jak ji efektivně využívat?

  1. Uplatněte holistický přístup: Místo ad hoc přístupu a jednorázových taktických řešení se zaměřte na systematické přebudování celého podniku.
  2. Rozpoznejte včas omezení, využívejte externí pomoc: Dělat všechno interně není řešením, už brzy můžete zjistit, že vám dojde dech. Rozpoznejte včas, kdy je potřeba uzavřít spolupráci s dalšími partnery, a kdy investovat do externího řešení, které vám umožní posunout se v inovacích o krok dál. 
  3. Rozhodování v souladu s analytikou: Stanovte si priority, sdílejte uvnitř společnosti změny v analytických aktivitách a benefity, které vyplývají z jejich užívání. Jakékoliv rozhodování ve společnosti by mělo být analyticky podloženo a sladěno napříč celou organizací.

Stáhněte si plné znění studie „Nechte mluvit data: Jak využít datovou analytiku v pojišťovnictví“ (PDF), která vychází z rozhovorů se 68 pojistiteli v Evropě. Odpovědi poskytlo 8 z 10 největších evropských pojišťoven.

Považujete tyto informace za užitečné?