Řešení

Regulace distribuce pojištění

Distribuce pojištění je hlavním motorem fungování pojišťoven. Tato činnost však podléhá regulaci (zejména motivované ochranou spotřebitele) a současně dohledu České národní banky. Nově vzniklý Zákon o distribuci pojištění a zajištění, který klade přísnější nároky na zprostředkovatele i samotné pojišťovny, ještě zdůraznil důležitost této oblasti.

Distribuci pojištění zajišťuje samotná pojišťovna nebo ji provádí ve spolupráci s pojišťovacím zprostředkovatelem (ať už nezávislým na pojišťovně, nebo na pojišťovnu vázaným).

Distribuce pojištění je již řadu let regulována zvláštním právním předpisem, který se postupně upravoval v čase. Od 1. 12. 2018 se stal účinným nový zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, který je transpozicí evropské směrnice IDD a rozšiřuje požadavky na zprostředkovatele i samotné pojišťovny.

Česká národní banka jako dohled nad distribucí pojištění je velmi aktivní:

 • 127 sankčních rozhodnutí ČNB týkajících se činnosti pojišťovacího nebo investičního zprostředkovatele, která nabyla právní moci v letech 2016-18
 • 4 z 12 kontrol ČNB v roce 2017 u pojišťoven byly zaměřené na kontrolu kvality distribuční sítě (ve všech případech zjištěny nedostatky)

Distribucí pojištění se v konkrétních případech zabývají také soudy, Finanční arbitr a Česká obchodní inspekce.

Referenční klienti

 • Generali Česká pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna
 • ŠkoFIN
 • AEGON Pojišťovna
 • YOUPLUS Assurance

Proč spolupracovat s Deloitte v oblasti regulace distribuce pojištění?

 • Pomůžeme Vám odpovědět na otázku: Jak regulatorní požadavky implementovat v praxi?
 • Pro zajištění praktičnosti a realizovatelnosti výstupů dodávaných služeb Deloitte kombinuje experty z týmů poradenských služeb pro pojišťovnictví, advokátní kanceláře Deloitte Legal a dalších specialistů.
 • Za poslední 4 roky jsme dodali přes 35 projektů na téma regulace distribuce pojištění.
 • Mezi naše služby patří GAP analýzy plnění povinností regulace, podpora samotné implementace, podpora klientů při řešení nálezů ze správních řízení s ČNB či např. business-právní výklad palčivých otázek.

GAP analýza

Posouzení skutečného stavu pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění vůči požadavkům IDD/ZDP. Vytvoření rozdílové (GAP) analýzy a určení nezbytných úprav vč. doporučení vhodného přístupu.

Střety zájmů

Posouzení identifikace oblastí s možným střetem zájmů na straně pojišťovny nebo zprostředkovatele. Kontrola směrnic a metodik střetu zájmů včetně postupů a opatření. Kontrola vytvořených postupů vedoucích ke zmírnění konfliktů. Posouzení zbytkových konfliktů.

Revize provizních systémů

Posouzení souladu systému odměňování pojišťovny nebo zprostředkovatele s požadavky IDD/ZDP: vyplácené odměny vlastní obchodní síti; bonusové systémy a incentivy; provize obdržené od pojišťoven, variabilní mzdy vyplácené zaměstnancům podílejícím se na distribuci atd.

Skupinové/flotilové pojištění

Posouzení souladu aktuálně poskytovaných skupinových pojištění s požadavky IDD/ZDP a doporučení, jak řešit nesoulady. Nové požadavky na pojistníky i na další osoby účastnící se distribuce.

Revize pravidel obchodního jednání

Revize prodejního procesu s poskytnutím rady i doporučení pro jednotlivé distribuční kanály (zaměstnanci, agenti, makléři, online, call centrum ...) Definice zjišťování potřeb zákazníka, metodika doporučení vhodného produktu. Posouzení záznamu z jednání.

Nastavení produktového řízení

Podpora při nastavení procesu produktového řízení, revize či vytvoření potřebných postupů pro schvalování či přezkoumávání produktu, definici cílového trhu a prodejní strategie.

Vnitřní dokumentace

Revize či vytvoření veškerých vnitřních předpisů pojišťovny / zprostředkovatele reflektující požadavky IDD/ZDP.

Smlouvy s distributory

Revize zprostředkovatelských smluv v souladu s požadavky IDD (kvalifikační a organizační požadavky, pravidla distribuce, poradenství a standardy distribuce, kde není poskytnuto poradenství, informace zákazníkům, odměny, ...)

Podpora IT implementace

Kontrola oblastí, které vyžadují úpravu souladu s IDD ve stávajících aplikacích (core systémy, DWH, front-end aplikace věnované distribuci pojištění, ...). Posouzení business specifikace požadavků na stávající či nová SW řešení.

Podpora při odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dohledu

Podpora při implementaci nápravných opatření uložených ČNB - identifikace konkrétních problematických zjištění, vytvoření návrhů vhodných řešení pasujících do obchodního modelu pojišťovny/zprostředkovatele, analýza rizik jednotlivých přístupů, podpora samotné implementace.

Vybrané publikace

Jak se sjednává životní pojištění v režimu IDD? (Srovnávací studie obchodních procesů sjednání životního pojištění v ČR)
 • Karel Veselý a Jana Snozová
 • oPojisteni.cz, červenec 2019
IDD změní trh distribuce pojištění
 • Karel Veselý
 • časopis Bankovnictví, únor 2018
Bude IDD metlou na provizní systémy?
 • Karel Veselý
 • ProfiFP, leden 2018
Karel Veselý o směrnici IDD: „Ďábel bude v interpretaci“
 •  Karel Veselý
 • oPojisteni.cz, únor 2016

Kontaktujte nás

Karel Veselý

Karel Veselý

Partner

Karel je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte odpovědným za sektor pojišťovnictví v České republice. Karel se svým týmem poskytuje pojišťovnám poradenství například v oblasti IFRS 17, IDD... více

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner a advokát

Jan je Partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, pojišťovná... více

Hana Vondráčková

Hana Vondráčková

Senior manažer

Hanka je senior manažerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika specializující se na sektor pojišťovnictví. Hanka vede tým business poradenství pojistného trhu, který se zaměřuje pře... více