Článek

Finanční služby a krize

Finanční instituce a jejich digitální budoucnost v době koronavirové

Banky, pojišťovny a další finanční instituce napravují škody, které jim působí pandemie COVID-19. Jedná se však o běh na dlouhou trať a řada zásadních proměn je v následujících měsících teprve čeká. Onboarding, distribuce finančních služeb a identifikace klientů – to jsou služby, které bude potřeba plně převést do virtuálního prostředí. Koronavirová krize však nejen potvrzuje nezbytnost této digitalizace, ale je také neocenitelnou zkušeností, ze které mohou finanční instituce při této transformaci nyní čerpat.

Jak na poskytování finančních služeb online v době krize i po ní?

Digitální onboarding

Digitální ověřování a zakládání klientů bez nutnosti návštěvy pobočky. Pro mnoho finančních institucí jde o běžnou praxi již dnes, která však do budoucna bude naprostou nezbytností pro všechny bez výjimky. Zatímco online registrace bývaly v minulosti příjemným „bonusem“ ke klasickým návštěvám finančních institucí, dnes jsou plnohodnotnou a často i preferovanou alternativou, s pomocí které mohou klienti celý proces uskutečnit rychle z pohodlí svého domova, a to přímo od svého počítače či z chytrého telefonu.

Do budoucna lze očekávat, že význam digitálního onboardingu ještě vzroste. Finanční instituce by se na plnou digitalizaci tohoto procesu měly zaměřit, a to nejen v rámci adaptace na koronavirovou krizi. Jaké jsou hlavní výhody online onboardingu?

  • Nižší časová náročnost 
  • Menší finanční náklady 
  • Lepší přístup k finančním produktům 
  • Kvalitnější data 
  • Žádné papírování

Digitalizovat systém onboardingu však není jednoduchý úkol. Právní regulace i technické nároky vyžadují zvláštní pozornost a odborný přístup. Chystáte se i vy zavést ve své firmě nástroje digitálního onboardingu? Potom neváhejte a obraťte se na nás!

Digitální identifikace klientů

Ověřování totožnosti klientů je nejdůležitější součástí klientského onboardingu. Situace kolem koronaviru však ukázuje, že i pro jednoduchou identifikaci (např. podpis smlouvy) je často potřeba návštěva pobočky. Náhrada těchto tradičních, „fyzických“ způsobů ověřování online nástroji je proto téma, které se v prostředí finančních institucí skloňuje stále více.

Poptávka po snadnější identifikaci neustále roste. A reagují na ni nejen finanční společnosti, které se snaží zavádět moderní, uživatelsky přívětivá řešení ověřovacích procesů, ale také zákonodárci, kteří se úpravou legislativního rámce snaží tyto změny co nejvíce podpořit. Důkazem toho je i rychlý rozvoj projektu BankID, který nejen usnadňuje přihlašování do služeb eGovernmentu, ale i do digitálních služeb komerčních.

Rádi vám pomůžeme s modernizací vašeho stávajícího identifikačního systému. A to po stránce strategické, technické i legislativní.

Online distribuce finančních služeb

Distribuce finančních služeb digitální cestou je nezbytná pro zajištění kontinuity provozu nejen v případě krize. Přesun těchto služeb do virtuálního prostředí však není jednoduchý úkol, který s sebou přináší řadu výzev zejména regulatorního charakteru.

Základním předpokladem je soulad interních předpisů s AML zákonem. Ten obsahuje všechny povinnosti týkající se počáteční identifikace zákazníka, průběžné identifikace, odkladu, hlášení podezřelých obchodů atd.

Důraz by finanční instituce měly také klást na správnou komunikaci. Myslet by při tom měly především na patřičnou informovanost zákazníka. Zatímco fyzické setkání s poradcem přináší jistotu, že klient bude patřičně zpraven o všech detailech, v případě online sjednávání smluv je odkázán primárně na sebe a předložené informace. V tento moment je zvláště důležitá odborná online zákaznická podpora.

Virtuální distribuce služeb je budoucností všech finančních institucí. Mezi stažením aplikace a uzavřením smlouvy je však dlouhá cesta, na níž každý jednotlivý krok vyžaduje speciální pozornost. Chystáte-li se i vy nabízet své služby a uzavírat smlouvy v digitálním světě, rádi vám nabídneme pomocnou ruku.

Považujete tyto informace za užitečné?