Článek

GDPR a povinné testování

Vláda zavádí na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinné testování ve firmách

Testování je nařizováno na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN. Nařízení zavádí povinnost zaměstnavatele neumožnit vstup na pracoviště svým zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech neabsolvovali PCR test nebo PoC Antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Povinnost zaměstnavatele

Zavádí se tři režimy, a to dle počtu zaměstnanců

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021 
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 5. 3. 2021) 
 • od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. 

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021 
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 8. 3. 2021)
 • od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 10 do 49 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 17. 3. 2021 
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 17. 3. a 26. 3. 2021 (tzn. s testováním by měli začít od 17. 3. 2021)
 • od 26. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Účel zpracování

 • umožnění přítomnosti zaměstnanců v budově Správce, neboť na základě mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. března 2021, není povolena přítomnost zaměstnanců v prostorách zaměstnavatele (Správce), který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
 • předložení výkazu testovaných zaměstnanců zdravotním pojišťovnám ke zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy.

Rozsah osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • číslo pojištěnce
 • zdravotní pojišťovna
 • datum provedení testu
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID - 19
 • potvrzení o prodělaném COVID - 19
 • potvrzení o provedeném očkování COVID – 19

Zákonný základ

 • § 101 a násl. zákoníku práce – plnění právní povinnosti 
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 • Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN 

Doba uchovávání údajů

V rámci komunikace s MPO a zdravotními pojišťovnami jsme obdrželi informaci, že ještě nebylo vydáno právní stanovisko ohledně doby uchování osobních údajů. Plánovaná doba vydání stanoviska je druhá polovina příštího týdne. Zdravotní pojišťovna bude vyplácet příspěvek maximálně na 4 testy na jednoho zaměstnance měsíčně. Zaměstnavatel vykáže jednou měsíčně na příslušném formuláři počet provedených testů a na základě toho pojišťovna vyplatí každý měsíc odpovídající výši příspěvku. 

Souhlas

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost, souhlas třeba není.

Stanovisko Úřadu

Stanovisko k povinnému testování nebylo ještě vydáno, ale existuje vyjádření ÚOOÚ k měření teploty na pracovišti. 

Považujete tyto informace za užitečné?