Lidé

Edita Bolková

ICT/TMT | M&A | Corporate Law Deloitte Legal

Senior Associate | Advokát

Edita Bolková

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Edita působí ve společnosti Deloitte Legal od července 2015. V současné době je advokátkou zaměřující se na právo duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů, právo v oblasti informačních technologií, fúzí a akvizic, restrukturalizací a obchodní právo. Před příchodem do Legal působila Edita po dobu více než 3 let v jedné z předních mezinárodních advokátních kanceláří s profilací na právo duševního vlastnictví.

Edita získala své zkušenosti především prací na projektech zaměřených na mezinárodní i vnitrostátní převody a licencování práv duševního vlastnictví, dodržování zásad ochrany osobních údajů, fúze, akvizice a restrukturalizace včetně právních prověrek ve výše uvedených právních odvětvích a na projektech z oblasti korporátního a mediálního práva. Její znalosti zahrnují jak sporné a nesporné aspekty práv duševního vlastnictví včetně práva autorského, ochranných známek, doménových jmen, tak vymáhání práv duševního vlastnictví a zkušenosti týkající se soudních a rozhodčích řízení v oblasti práva duševního vlastnictví.

Edita Bolková