Lidé

Edita Bolková

ICT/TMT, M&A/Corporate Ambruz & Dark Deloitte Legal

Advokátka

Edita Bolková

Edita působí ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal od července 2015. V současné době je advokátkou zaměřující se na právo duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů, právo v oblasti informačních technologií, fúzí a akvizic, restrukturalizací a obchodní právo. Před příchodem do Ambruz & Dark Deloitte Legal působila Edita po dobu více než 3 let v jedné z předních mezinárodních advokátních kanceláří s profilací na právo duševního vlastnictví.

Edita získala své zkušenosti především prací na projektech zaměřených na mezinárodní i vnitrostátní převody a licencování práv duševního vlastnictví, dodržování zásad ochrany osobních údajů, fúze, akvizice a restrukturalizace včetně právních prověrek ve výše uvedených právních odvětvích a na projektech z oblasti korporátního a mediálního práva. Její znalosti zahrnují jak sporné a nesporné aspekty práv duševního vlastnictví včetně práva autorského, ochranných známek, doménových jmen, tak vymáhání práv duševního vlastnictví a zkušenosti týkající se soudních a rozhodčích řízení v oblasti práva duševního vlastnictví.

Edita Bolková