Banking & Finance

Služby

Bankovnictví & finance

Náš specializovaný tým Banking & Finance poskytuje komplexní poradenství ve všech odvětvích finanční regulace, včetně bankovnictví, pojišťovnictví, poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, poskytování platebních či investičních služeb, úvěrového financování, cashpoolingu, faktoringu nebo např. licencování či akvizic finančních institucí.

Díky kombinaci našich odborných znalostí a praktických zkušeností jsme připraveni poskytovat komplexní právní služby s citem pro obchodní realitu klienta. Díky velikosti našeho týmu jsme připraveni efektivně alokovat naše kapacity a naše služby propojit s dalšími specializacemi, zejména s daňovým či strategickým poradenstvím.

Jak vám můžeme pomoci:

 • Bankovnictví: Poradenství ve všech oblastech bankovní regulace, včetně přeshraničního poskytování bankovních služeb či např. otázek spojených s regulací konsolidačních celků (obezřetnostní konsolidací). 
 • Pojišťovnictví: Poradenství v oblasti regulace pojišťovnictví, zajišťovací činnosti, s důrazem na zajištění compliance, nastavení řídicího a kontrolního systému, regulaci podmínek výkonu pojišťovací činnosti, včetně přeshraničního poskytování, nebo produktové řízení. 
 • Transakční poradenství s regulatorním prvkem: Strukturování transakcí ve finančním sektoru, včetně poradenských služeb v oblasti akvizice, projektu, exportu nebo maloobchodního financování, se zohledněním regulatorních omezení. 
 • Distribuce finančních produktů: Poradenství v oblasti silně regulované oblasti distribuce finančních produktů (např. pojištění, leasing, spotřebitelský úvěr). Příprava produktové dokumentace a nastavení distribučního procesu a obchodního modelu tak, aby klienti splnili veškeré regulatorní požadavky.  
 • AML: Komplexní právní poradenství týkající se povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML), včetně revize či přípravy a implementace všech relevantních interních předpisů a procesů, nastavení či modernizace onboardingových procesů nebo např. příprava a organizace školení. 
 • Licencování: Veškeré služby související s licencemi, ať už jde např. o získání licence od ČNB pro platební instituci, banku, pojišťovnu či poskytovatele spotřebitelského úvěru, poradenství při přeshraničním poskytování služeb (tzv. passporting) nebo např. při změně v kvalifikované účasti (při změnách vlastnické struktury regulované entity). 
 • Outsourcing včetně cloudu: Pomoc při nastavování outsourcingu z pohledu regulatoriky i smluvního práva, jež upravují mimo jiné specifické požadavky na náležitosti vnitřních předpisů a smluvní dokumentace v případě outsourcingu aktivit finančních institucí.  
 •  FinTech: Poradenství subjektům poskytujícím nebo připravujícím inovativní řešení finančních služeb (FinTech) včetně např. aplikace biometrických technologií, elektronické identifikace (remote onboarding) a používání virtuálních měn, resp. obecně digitálních aktiv. 
 • Bezpečnost plateb: Pomoc bankám a dalším finančním institucím s implementací legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti plateb, ať už je to zajištění souladu vnitřních předpisů a obchodních procesů se zákonem o platebním styku, nebo pomoc s přípravou na povinné audity v oblasti bezpečnosti plateb. 
 • Fit and Proper a odměňování ve finančních institucích: Vhodnost a odměňování některých pracovníků finančních institucí, zejména managementu a držitelů klíčových funkcí, je předmětem specifické regulace a dohledu ze strany správních orgánů. Našim klientům pomáháme zajistit soulad s regulací (např. nastavením HR procesů, odložených bonusů apod.). 
 • Sustainable / green finance: Příprava úvěrové a dluhopisové dokumentace a související poradenství zaměřené na tzv. „sustainable projekty“ a povinný reporting.  
Bankovnictví a finance

Kontakt

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner | Advokát

Jan Procházka je partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, ... více

Tereza Davidová

Tereza Davidová

Senior Managing Associate | Advokát

Tereza působí na pozici Senior Managing Associate v oddělení Bankovnictví a financí v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Tereza se primárně se zaměřuje na poradenství klientům v regulovaných ... více