Služby

Obchodní právo

Právníci z oddělení Commercial se zabývají řešením široké a různorodé škály právních problémů, se kterými se naši klienti potýkají při své dennodenní obchodní praxi. V rámci poskytovaných služeb v oblasti obchodního práva se zaměřujeme na dvě hlavní agendy: kontraktační a civilně-litigační.

Klientům pomáháme při uzavírání nejrůznějších typů (nejen) obchodních smluv, jakož i při soudních sporech a jiných řízeních, a to i mezinárodní povahy.

Kontraktační agenda

Pro naše klienty připravujeme, revidujeme a spolu s nimi vyjednáváme smlouvy všeho druhu – nejčastěji smlouvy kupní a smlouvy o dílo, ale také komplexní rámcové smlouvy, distribuční smlouvy, smlouvy o mlčenlivosti a další smluvní typy. Do této agendy patří i příprava či revize obchodních podmínek. Významnou součástí kontraktační agendy je i režim uzavírání smluv s veřejnými zadavateli (agenda veřejných zakázek). 

Civilně-litigační agenda

Do našeho týmu Commercial patří experti, kteří zastupují klienty v soudních a rozhodčích řízeních, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní povahy. Sporům se snažíme především předcházet, a to přípravou kvalitní smlouvy, včetně správně zvoleného mechanismu řešení sporů. Ve fázi již nastalého sporu pomáháme klientům zhodnotit jejich právní pozici a připravit účinnou procesní strategii. Naším cílem je nejen klienty ve sporu dovést k vítězství, ale v rámci procesní strategie i maximálně zohledňovat širší komerční cíle klienta a omezit náklady na vedení sporu

Jaké konkrétní poradenské služby vám můžeme nabídnout:

  • Příprava a kontrola smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, o poskytování služeb, záruky a další) 
  • Vyjednávání smluv jménem klientů nebo ve spolupráci s nimi 
  • Analýza otázek týkajících se náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení 
  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek 
  • Příprava obchodních podmínek 
  • Vytváření obchodních modelů (např. franšízy) 
  • Právní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele (včetně spotřebitelských soutěží) 
  • Právní poradenství v oblasti marketingu a reklamy (např. poradenství v oblasti smluvních vztahů, licencí a merchandisingu a příprava předběžných analýz marketingových materiálů) a právní poradenství v oblasti nekalé soutěže 
Obchodní právo

Kontakt

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více

Ludvík Juřička

Ludvík Juřička

Partner | Advokát

Ludvík Juřička se specializuje na fúze a akvizice, nemovitosti a stavební právo, právo obchodních společností se zaměřením na správu společností a poradenství rodinným firmám v oblasti ochrany, zachov... více